Mobilă românească de calitate

Home

Noutăţi din industria românească de mobilierMarţi, 1 iulie 2014

FIL Braşov - susţinerea proiectelor de licenţă şi disertaţie

Facultatea de Industria Lemnului Braşov va organiza în intervalul 9-11 iulie 2014 susţinerea proiectelor de finalizare a studiilor de către studenţii din anii terminali ai facultăţii. Programul examinărilor este: • 9 iulie 2014 - susţinerea lucrărilor de disertaţie de către studenţii din ultimul an de al ciclului de masterat, iar • 10-11 iulie a.c. susţinerea proiectelor de licenţă pentru studenţii din ultimul an al ciclului de licenţă. Susţinerea proiectelor începe în fiecare zi a intervalului la ora 9:00 şi se va desfăşura la sediul facultăţii, în sălile ce vor fi comunicate la faţa locului. Sunt invitaţi să audieze prezentările toţi productorii de mobilă interesaţi de a angaja tineri absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate.


Joi, 12 iunie 2014

Concursul Naţional de Design de Mobilier - Câştigătorii etapei "Creaţie"

Câştigătorii etapei "Creaţie" a Concursului Naţional de Design de Mobilier organizat de APMR anul acesta au fost:

• Premiul I: Comodă & masă "Bris" - 59,50 pct. - designer: ing. Iulia Leancu, student Master an 2 de studiu la Universitatea "Transilvania" din Braşov,

• Premiul II: Scaun & masă "Alien" - 59,00 pct. - designer: Robert Niculescu, student anul 4 de studiu al Universităţii "Transilvania" din Braşov,

• Premiul III: "Mobilier de joacă pentru copii" - 58,50 pct. - designer: Raisa Scripnic, student Master an 1 de studiu la Universitatea de Artă "George Enescu" Iaşi,

• Menţiune: Scaun "Et-no" - 50,00 pct. - designer: arh. Horaţiu Vasilescu, absolvent al UAUIM Bucureşti,

• Menţiune: Scaun "The Unbutton Collection" - 50,00 pct. - designer: Cristina Bulat, student an 4 de studiu, la UAUIM Bucureşti,

• Menţiune: Taburet "Macaron" - 50,00 pct. - designeri: Cătălina Bogdan şi Răzvan Rizescu, studenţi în anul 4 de studiu la UAUIM Bucureşti,

• Menţiune: "Hourglass Chair" - 50,00 pct. - designeri: Lisa Melinte şi Victor Scutari, studenţi în anul 1 de studiu la Universitatea de Artă "George Enescu" Iaşi.

Reunind la start un număr de 122 de concurenţi - designeri, arhitecţi, specialişti în industria mobileimediul de locuit - competiţia a adus în faţa juriului întrunit la începutul lunii iunie a.c. 76 de lucrări.

Comisia de evaluare a proiectelor a fost formată din:

 • prof. univ. dr. arh. Iulius Ionescu de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti, preşedintele comisiei,
 • prof. univ. dr. ing. Marina Cionca de la Universitatea "Transilvania", Facultatea de Ingineria Lemnului Braşov,
 • ing. Rodica Sfâca, administrator al firmei Ronex Producţie SRL - Pantelimon, jud. Ilfov,
 • ing. Minodora Bocai, inginer la Mobilux S.A. Bucureşti,
 • conf. univ. dr. arh. Carmen Dumitrescu de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti,
 • lect. univ. dr. arh. Oana Manuela Ionescu de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti,
 • şef de lucrări dr. ing. Alin Olărescu de la Universitatea "Transilvania" - Facultatea de Ingineria Lemnului Braşov.

Criteriile de evaluare: • noutatea stilistică, • posibilitatea realizării tehnologice a proiectelor, • ergonomia, • cromatica, • utilizarea altor materiale în combinaţie cu lemnul şi • posibilităţile de reciclare la sfârşitul ciclului de viaţă al produsului, după principii ecologice.


Vineri, 16 mai 2014

Câştigătorii concursului de proiectare a standului României la târgurile internaţionale de mobilă

La concursul de proiectare a noului stand naţional au participat 8 proiecte realizate de tot atâtea echipe de arhitecţi şi designeri români. Juriul, reunit în data de 08.05.2014 la sediul societăţii Lemet SRL din Câmpina şi format din specialişti din firme participante la târgurile internaţionale de mobilă, a analizat fiecare proiect în parte, urmărind gradul în care au fost atinse cerinţele concursului, şi a apreciat înaltul nivel de profesionalism etalat în cele opt propuneri intrate în concurs.

Proiectul câştigător a fost cel al echipei formate din arh. Irina Neacşu şi Ana Dumitrescu, urmat la mică distanţă de proiectul realizat de arh. Gabriel-Ionuţ Mândrişcanu şi proiectul echipei arh. Horaţiu Vasilescu şi Raluca Maria Olaru. Detalii referitoare la aprecierile membrilor juriului cu privire la fiecare dintre cele 8 proiecte concurente puteţi găsi aici.

Mulţumim participanţilor pentru prezenţa la acest concurs şi îi felicităm în acelaşi timp pentru calitatea proiectelor prezentate.


Luni, 7 aprilie 2014

Concurs pentru standul României la târgurile internaţionale de mobilier

Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România lansează un concurs de idei pentru realizarea unui nou concept de stand naţional la târgurile internaţionale de mobilă.

Tema de proiectare:

Realizarea unui nou concept de Stand naţional la târgurile internaţionale de mobilă cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2014-2015.

Standul trebuie să fie modern, cât mai apropiat de trendurile actuale din domeniu, atractiv, funcţional, flexibil, stabil, relativ uşor de ridicat şi amenajabil într-un timp rezonabil (max. 3 zile). Soluţia aleasă va trebui completată ulterior cu detaliile constructive necesare punerii în practică a proiectului.

Standul trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

 • să aibă o concepţie unitară într-o structură modernă; se va avea în vedere separarea corespunzătoare a firmelor, pentru a păstra individualitatea fiecăreia (stiluri şi produse de mobilă caracteristice);
 • să asigure o bună vizibilitate a exponatelor;
 • să asigure o utilizare eficientă a spaţiului de expunere;
 • să permită opţional o circulaţie controlată în cadrul standului APMR, astfel încât standul să beneficieze de un flux continuu, cu posibilă trecere de la un expozant la altul;
 • să ofere un concept nou pentru suprafaţa alocată standului naţional, o bună semnalizare a prezenţei, imaginii şi scopului asociaţiei şi a Ministerului Economiei în contextul organizării participării firmelor la târgul în cauză;
 • să propună o cât mai bună semnalizare a prezenţei firmelor, fără ca acest lucru să presupună spaţiu ocupat suplimentar;
 • să propună elemente de structură uşoară dar rezistentă, din materiale moderne, fiabile în condiţii de montaj repetat, care urmăresc unitatea şi stabilitatea standului, dar şi să ofere expozanţilor flexibilitate, putând să opteze pentru închideri totale sau parţiale, opace sau transparente;
 • să permită transportul şi depozitarea în condiţii optime a elementelor de structură, un montaj / demontaj rapid şi cu minimum de manoperă şi echipamente;
 • să propună un sistem de iluminat, ce va pune în valoare exponate şi zone specifice.

Standurile vor fi amplasate în spaţii interioare (hale expoziţionale), în cadrul expoziţiilor internaţionale de mobilier organizate în diverse oraşe din lume. (Amplasarea exactă şi suprafeţele puse la dispoziţie vor fi stabilite ulterior, de comun acord cu organizatorul expoziţiei din ţara respectivă).

Se va lua în consideraţie un stand cu suprafaţa de cca 600 mp în două variante:

       A) spaţii paralele conform planului disponibil aici (D049-C040 = 273mp; D079-C060=249mp; D040=90mp; D064-D060=54mp);

       B) un spaţiu întreg de 600 mp, în care toate firmele să beneficieze de front la vedere.

Adâncimea optimă pentru expunere este de cca 4 -5 m. Standul va găzdui cca 24 de firme participante care vor avea aprox. 25 mp fiecare şi fiecare firmă trebuie să fie vizibilă din culoarele de circulaţie.

Având în vedere că acest stand va fi utilizat la mai multe manifestări expoziţionale, el trebuie să poată fi uşor adaptat şi la alte suprafeţe şi la condiţiile specifice impuse de organizatori.

Standul va trebui să cuprindă un spaţiu pentru Punctul Info de cca. 3 mp şi unul pentru Oficiu de cca. 12 mp.

Organizarea Punctului Info urmăreşte să ofere spaţiu pentru discuţii şi expunere de materiale pentru publicitate.

Oficiul este destinat pentru depozitarea materialelor tehnice de întreţinere pe durata târgului, a produselor pentru protocol, un frigider şi aparate care să asigure prepararea ceaiului şi a cafelei, spaţiu de depozitare a hainelor personalului expozant, o masă cu scaune.

La vedere trebuie să existe:

 • o modalitate de localizare a fiecărei firme;
 • monitor electronic;
 • panouri cu însemnele instituţiilor şi organizaţiilor care organizează şi finanţează participarea cu stand naţional;
 • panou de afişare a listei firmelor expozante;
 • brandul mobilei şi însemnele ROMÂNIA scris în limba cerută de specificaţia târgului;
 • înscrierea în mod vizibil a numelui fiecărei firme în zona în care aceasta îşi expune produsele.

Înălţimea exterioară a standului trebuie să fie în două variante: de 4 m şi de 5 m. Pardoseala va fi parchet laminat pentru trafic intens.

Proiectul trebuie să acorde o atenţie deosebită soluţiilor de iluminare corespunzătoare suprafeţei şi produselor. Este de preferat ca lumina să fie de sus. Înălţimea interioară la care vor fi suspendate sursele de iluminat va fi de cca 2,70 m. Numărul şi puterea surselor de iluminare şi modul de amplasare a acestora în stand trebuie să fie cuprinse în propunerea de proiect, în aşa fel încât produsele să fie puse în valoare corespunzător.

Se propune realizarea unui proiect de amenajare stand, pentru organizarea şi amplasarea estetică a pieselor de mobilier propuse de expozanţi şi pentru a realiza o decorare armonioasă. Participantul la concurs va propune în cadrul acestui proiect cea mai bună variantă de cromatică, decoraţiuni şi amplasare a pieselor ce vor fi expuse în cadrul târgului.

Documentaţia va cuprinde obligatoriu un concept - prezentare grafică - vederi, compartimentare, perspective de ansamblu, axonometrie structură plan general, plan electric, detalii şi un memoriu tehnic, necesarul de materiale şi costul acestora, precum şi un cost total al standului.

Documentaţia va fi prezentată în varianta tiparită, pe format A4 sau max. A3 şi îndosariată.

Termen de realizare: 30 aprilie 2014

Premiul pentru câştigător: 1000 euro. Se achită de către APMR la validarea câştigătorului.

Concursul se desfăşoară în anonimat. Intenţia de participare va fi anunţată la APMR prin transmiterea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE până la data de 20 aprilie, la adresele de e-mail: apmr[at]industriamobilei[punct]ro sau gh[punct]chise[at]industriamobilei[punct]ro
Concurentul va prezenta proiectul într-un plic închis pe care va fi înscris un cod de identificare alcătuit din 10 cifre. În interiorul plicului va fi introdus un alt plic închis în care va fi TALONUL DE PARTICIPARE completat cu numele concurentului şi codul de identificare. Acesta va fi deschis numai după jurizare şi alegerea proiectului câştigător. Codul de identificare va fi înscris şi pe prima pagină a proiectului.

Condiţiile de respectare a dreptului de autor: Proiectul va fi folosit de către APMR la târgurile internaţionale de mobilă în perioada 2014-2015, cu înştiinţarea autorului. Autorul, în baza unui contract, va adapta proiectul pentru fiecare târg şi va colabora cu APMR şi cu firma care va construi standul. O dată cu prezentarea proiectului pentru concurs, autorul va prezenta şi costul/mp pentru adaptarea proiectului la acţiuni viitoare.

Criteriile de jurizare:

 • designul,
 • raportul calitate/preţ,
 • timpul de execuţie,
 • flexibilitatea pentru adaptare la situaţii diferite.

Juriul va fi alcătuit din arhitecţi, designeri, specialişti în domeniul mobilei şi organizatori de târguri internaţionale. Decizia juriului va fi obligatorie pentru câştigător.

Termen de jurizare: 16.05.2014

Pentru execuţia standului în baza proiectului câştigător se va organiza concurs de oferte la care pot participa atât societăţi producătoare, cât şi firme specializate în organizarea de târguri internaţionale care deţin şi spaţii de depozitare a standului.

Persoana de contact din partea APMR: ing. Gheorghe Chişe, tel.: 021.315.51.42; e-mail: gh[punct]chise[at]industriamobilei[punct]ro

Cele trei tipuri de stand utilizate în prezent sunt: • Paris 2011 (arh. Irina Neacşu, The Craft Lab) • şi Milano 2012 (arh. Arthur Ţinţu, ArhiDOT Design); Paris 2013 (arh. int. Gabriel-Ionuţ Mândrişcanu, Arhip & Mândrişcanu, parte a Noima Grup Creativ).


Vineri, 4 aprilie 2014

Concursul Naţional de Design de Mobilier 2014

APMR a prelungit termenul de înscriere la ediţia a XII-a a Concursului Naţional de Design de Mobilier. Vă puteţi înscrie în continuare la concurs în perioada 7-11 aprilie 2014.

Tema concursului: Mic mobilier pentru habitat

 • Organizator: Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România
 • Perioada de desfăşurare: 3 martie 2014 - 14 septembrie 2014
 • Participanţi: • arhitecţi, designeri, specialişti în industria mobilei, • elevi şi studenţi care efectuează studii de specialitate din domeniul designului şi industriei mobilei
 • Concursul se va desfăşura în două etape:
      • Etapa 1: Creaţie - termen final prezentare proiect: 24 mai 2014
          • Premiul I: 1 x 2.000 lei;
          • Premiul II: 1 x 1.500 lei;
          • Premiul III: 1 x 1.000 lei;
          • Menţiuni: 3 x 500 lei.
      • Etapa 2: Prototip - termen final: 9 septembrie 2014
          • Premiul I: 1 x 4.000 lei;
          • Premiul II: 1 x 3.000 lei;
          • Premiul III: 1 x 2.000 lei;
          • Menţiuni: 3 x 1.000 lei
 • Premii acordate suplimentar:
      • Premii acordate de firma 2B GRUP S.R.L. sub brandul "Natürlich - mobilier şi decoraţiuni" în etapa Creaţie
          • Premiul I: 1 x 1.000 lei;
          • Premiul II: 1 x 800 lei;
          • Premiul III: 1 x 500 lei;
      • Premii acordate de firma 2B GRUP S.R.L. sub brandul "Natürlich - mobilier şi decoraţiuni" în etapa Prototip
          • Premiul I: 1 x 2.500 lei;
          • Premiul II: 1 x 1.500 lei;
          • Premiul III: 1 x 1.000 lei;
      • Premii acordate suplimentar de către sponsor Dremel din cadrul firmei Bosch:
          • Premiul I: Ferăstrău compact ultimativ DSM 20;
          • Premiul II: Multi-Max - unealtă cu acumulator, cu oscilaţii;
          • Premiul III: Unealtă rotativă Dremel 4200-4/75;

  Pe perioada desfăşurării concursului, 03.03-30.09.2014, concurenţii pot beneficia la achiziţionarea oricărui produs Dremel de la distribuitorul autorizat Delta Business Consulting (www.dbcshop.ro), de un discount de -20%.

 • Condiţii de participare: Înscrierea şi obţinerea caietului de sarcini prin achitarea taxei de înscriere: • profesionişti - 50 lei, • studenţi - 25 lei
 • Pentru achitarea taxei de înscriere puteţi solicita detalii la tel.: 021-315.51.47 sau la adresa de poştă electronică: apmobro[at]yahoo.com
 • Parteneri:
      • S.C. ROMEXPO S.A.,
      • S.C. EUROEXPO TRADE FAIRS S.R.L.,
      • Universitatea de Arhitectura şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti (UAUIM) - Facultatea de Arhitectură de Interior,
      • Universitatea "Transilvania" Braşov, Facultatea de Ingineria Lemnului,
      • Universitatea de Arte "George Enescu" Ia&351;i, Facultatea Arte Plastice şi Design
      • Societatea Designerilor Profesionişti din România (SDPR)
 • Parteneri media: Revistele MOBILA şi MAGAZINUL MOBILEI
 • Sponsori principali: S.C. EGGER ROMÂNIA S.R.L., S.C. CASA RUSU S.R.L., S.C. TAPARO S.A.


Luni, 10 martie 2014

BIFE-SIM 2014

Salonul Internaţional de Mobilă, Echipamente şi Accesorii (BIFE-SIM) se va organiza anul acesta între 10 şi 14 septembrie la Centrul Expoziţional la Romexpo SA Bucureşti. Vă invităm să vă înscrieţi din timp pentru a fi sigur că firma dv. are asigurat un loc printre expozanţii la cel mai important eveniment internaţional de profil din ţară.

2014, Copyright APMR©
Designed by A. Paraschiv