Mobilă românească de calitate

Home

Noutăţi din industria românească de mobilierLuni, 25 aprilie 2016

Revista "Mobila" se reinventează!

Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) a demarat un proces de rebranding şi restructurare a revistei "Mobila", revista specialiştilor din industria mobilei din România. Echipa redacţional s-a schimbat, misiunea de a îmbunătăţi sub toate aspectele cea mai veche şi mai de încredere publicaţie a industriei mobilei din România revenind firmei Intelligent Media Solutions din Bucureşti. Te invităm să revizitezi website-ul revistei "Mobila" începând cu data de 25 mai 2016, când te aşteptăm cu noutăţi din industrie, cu informaţie permanent actualizată, într-un format prietenos şi atractiv.


"Mobila" 3/2014 - coperta 1


Luni, 21 martie 2016

ErgoSign - O nouă abordare a învăţării principiilor ergonomice

Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) coordonează din luna noiembrie a anului trecut un proiect european Erasmus+, care propune o nouă abordare a modului de învăţare a principiilor ergonomice de către designeri şi, în general, de către proiectanţii de mobilier. Articol complet


Prima întâlnire de proiect


Miercuri, 2 martie 2016

Concursul Naţional de Design pentru Mobilier 2016

Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) lansează cea de-a XVI-a ediţie a Concursului Naţional de Design pentru Mobilier. Articol complet


Afişul concursului


Luni, 29 februarie 2016

Mobila Expo - un târg pentru casa şi buzunarul dv.!

Primăvara este perioada în care locuinţele primesc - în mai mică sau în mai mare măsură - o nouă înfăţişare. Fie s-au finalizat unele construcţii, fie se doreşte o schimbare cât de mică într-un spaţiu care este deja utilizat; în ambele variante se impune o "documentare pe teren". Articol complet


Mobilier rustic de la Szel MobMiercuri, 10 februarie 2016

Ce aşteaptă industria mobilei de la forurile legislative - solictările industriei pentru o dezvoltare durabilă

• Organizatorul licitaţiilor de masă lemnoasă Romsilva trebuie să stabilească preţurile de referinţă pentru masa lemnoasă fasonată pe specii şi pe sortimente de lemn rotund pentru industrializare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ţinându-se seama de standardele de lemn rotund naţionale, armonizate la standardele internaţionale, pe specii şi destinaţii, atât pentru lemnul cu coaja, cât şi pentru lemnul fără coajă, fundamentat pe principiile eficienţei economice şi a economiei de piaţă, corelat cu condiţiile de livrare. Articol complet

• Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului

Codul Silvic în vigoare prevede la articolul 60, alineatele (4) şi (5), următoarele:

"(4) Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică se face potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(5) Īn elaborarea regulamentului prevăzut la alin. (4) lit. a) şi g) se au în vedere următoarele principii:

a) valorificarea superioară a masei lemnoase;

g) asigurarea cu prioritate de masă lemnoasă pentru producătorii din industria mobilei din păduri proprietate publică a statului sub formă de lemn fasonat, pe baza necesarului anual estimat; aceştia au drept de preemţiune la cumpărarea de masă lemnoasă, la oferta de preţ şi în condiţii egale de vânzare."

• Potrivit opiniei producătorilor din industria mobilei şi a organizaţiilor de mediu prezente la discuţii în cadrul Grupului de lucru constituit de către MMAP, "valorificarea superioară a masei lemnoase" presupune o acţiune de adăugare de valoare sortimentelor de lemn industrial livrat conform standardelor în vigoare, prin prelucrări ulterioare, succesive, şi realizarea de produse din lemn prelucrate superior (mobilă, instrumente muzicale, binale, case prefabricate din lemn etc).

• Necesarul anual de consum estimat va fi prezentat de către operatorul economic pe baza istoricului de consum pe sortimente şi pe specii. Ocoalele silvice vor constitui loturi previzionate pentru producătorii din industria mobilei în baza necesarului de consum estimat, comunicat de către aceştia.

• Producătorii din industria mobilei participă la licitaţii de masăa lemnoasă fasonată, în plic închis, organizate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, la care punctajul este stabilit, ca medie ponderată a doi indicatori:

 1. oferta de preţ - 50%; şi,
 2. 50%, gradul de prelucrare (lei/mc) calculat în funcţie de cuantumul taxelor şi impozitelor achitate în ultimul an la stat (bugetul de stat, asigurările sociale şi locale) şi material lemnos consumat;

• Vânzarea loturilor fasonate şi a pieselor personalizate sub echivalentul în lei a 30.000 € la preţul de referinţă stabilit de RNP, fundamentat şi pe principiile eficienţei economice şi economiei de piaţă şi corelat cu condiţia de livrare, se poate face către producătorii din industria mobilei, prin vânzare directă, prin similitudine cu achiziţiile publice, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006.

Art 19 din OUG 34/2006:
"Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 € exclusiv TVA pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 €, exclusiv TVA pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ."

• Producătorii din industria mobilei, care încheie contracte de masă lemnoasă fasonată din pădurile proprietate publică, în baza prezentului regulament, nu vor putea comercializa lemn fasonat sau cherestea, chiar dacă achiziţionează lemn şi din alte surse.

Măsurile propuse mai sus sunt în conformitate cu prevederile din Legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, de valorificare superioară a masei lemnoase şi respectă prevederile tratatelor internaţionale semnate de România.Luni, 18 ianuarie 2016

Conferinţa de presă "Criza din sectorul forestier"

Miercuri, 13 ianuarie 2016, la sediul CONPIROM din Bucureşti s-a desfăşurat Conferinţa de presă cu tematica "Criza din sectorul forestier" Articol complet

Conferinţa de presă a fost organizată de FORDAQ, APMR şi Nostra Silva, ca urmare a creşterii excesive a preţurilor de pornire la licitaţiile principale de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului, organizate de către RNP Romsilva la finele lunii decembrie 2015, la care procentul de adjudecare a fost extrem de scăzut - cca 5%.

Industria lemnului din România se confruntă cu două probleme grave, care se cer a fi soluţionate urgent favorabil de Guvern, pentru a se evita prejudiciile care ameninţă activitatea întregului domeniu:

 1. Creşterea aberantă a preţurilor la materiile prime lemnoase;

 2. Apariţia cu întârziere şi într-o formă complet necorespunzătoare a H.G. nr. 924/2015 privind aprobarea "Regulamentului de valorificare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică", publicătă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840/11.11.2015.

La conferinţă au participat reprezentanţi ai CONPIROM, Camerei de Comerţ şi Industrie a României, ASFOR, societăţilor comerciale din industria lemnului - Sortilemn SA Gherla, Grupul Parisot Sovata, Tehnoprod SA Piatra Neamţ, Lemet SRL Câmpina, Ronex Ineternaţional SRL Bucureşti, Asociaţia Forestierilor şi Producătorilor de Mobilă "MUREŞUL" din judeţul Mureş, F.S.L.I.L., precum şi reprezentanţii mass-media: ziarul "Adevărul", Agerpres, Mediafax, Digi 24, TVR, Pro TV, Realitatea TV, TVH, TVS Braşov, Radio România Actualităţi, Ziarul "Azi", ziarul "Bursa", România Press, Business Cover, "Tribuna Economică", Revista "Tehnium", Radio România Antena Satelor, Epoch Times.ro, "Univers Ingineresc".

Dezbaterile participanţilor s-au axat pe problemele acute cu care se confruntă subsectoarele industriei lemnului şi pe necesitatea deblocării situaţiei, cu sprijinul instituţiilor statului, prin implicarea directă a Guvernului, respectiv:

 • Creşterea preţurilor la materiile prime oferite de către RNP Romsilva, înregistrate în ultimii ani şi, în mod excesiv, în luna decembrie 2015 pentru anul 2016, situaţie nemaîntâlnită, ce pune în pericol menţinerea locurilor de muncă din industria lemnului şi din industriile complementare (de pe orizontală), însemnând cca 300.000 locuri de muncă;

 • Producătorii de mobilă exportatori de produse cu valoare adăugată superioară au precizat că produsele existente în fabricaţie şi cele angajate contractual cu clienţii externi nu pot absorbi creşterea preţurilor materiilor prime oferite de Romsilva din fondul forestier proprietate publică a statului, care depăşesc cu mult nivelele practicate în ţările concurente din Europa şi vin cu o influenţă de cca. 30-40% în preţul produsului finit, atâta timp cât rata profitului în industria mobilei din România nu depăşeşte 2-3%, preţurile la produsele de export au o marjă de negociere anuală de maxim 1-2%, iar în ultima perioadă, datorită în general reducerii preţurilor la materiile prime pe plan internaţional, nu se acceptă creşteri de preţuri, ci reduceri de preţuri. Pierderea pieţelor externe pentru mobilierul din România, în aceste condiţii, este iminentă, concurenţii producătorilor de mobilă din România pe pieţele UE beneficiază din partea statelor respective, în mod prioritar, de materii prime de calitate, achiziţionate la preţuri de referinţă, corectate cu rata inflaţiei;

 • Potrivit datelor comunicate de INS şi publicate în 07.01.2016 în "Ziarul Financiar", în anul 2015 în economia românească a fost deflaţie (-0,9%). Faţă de luna noiembrie 2014, preţurile au fost mai mici cu 2,3% pe piaţa internă şi cu 3,1% pe cea externă;

 • Producătorii români de mobilă consideră că preţurile de pornire au fost stabilite tendenţios de către RNP numai pentru volumul brut de masă lemnoasă, respectiv pentru lemnul cu coajă, excluzând în totalitate stabilirea preţului pentru lemnul fără coajă. Coaja lemnului de lucru este calculată la acelaşi preţ cu cel al lemnului, deşi, ca valoare de referinţă, aceasta este de peste 100 de ori mai ieftină. În condiţiile în care volumul cojii reprezintă cca. 6-8% din volumul lemnului brut, aceasta este o aberaţie;

 • Resursele naturale de materii prime la nivel global înregistrează scăderi importante - petrolul, gazele naturale - iar ţările din jurul României au interzis recent exportul de buşteni. Aceste situaţii fac din asigurarea resurselor pentru industriile existente o problemă de siguranţă naţională;

 • Implicarea Guvernului şi a factorilor politici este necesară pentru stoparea crizei din sectorul forestier şi deblocarea situaţiei limită în care s-a ajuns - cea mai gravă criză înregistrată în acest domeniu - şi se impune luarea unor măsuri de urgenţă, având în vedere că exploatarea lemnului nu poate fi efectuată după 15 aprilie 2016, iar stocurile de materii prime ale agenţilor economici sunt reduse şi, din punct de vedere tehnologic, lemnul proaspăt exploatat trebuie să fie fasonat, debitat, depozitat pentru zvântare şi uscare, înainte de prelucrare.

 • În acest context, este necesară anularea imediată a Deciziei Directorului General - RNP nr. 691/12.11.2015, prin care s-a stabilit şi comunicat Direcţiilor Silvice judeţene lista privind Nivelul de piaţă al preţurilor de referinţă numai pentru volumul brut (cu coajă), preţuri utilizate în calcularea preţurilor de pornire la licitaţia principală a masei lemnoase pe sortimente şi pe specii, şi stabilirea de către Romsilva de preţuri distincte pentru lemnul cu coajă şi cel fără coajă, având la bază nivelurile practicate în anul 2014, precum şi organizarea într-un termen scurt a licitaţiilor pentru anul în curs şi modificarea în regim de urgenţă de către MMAP a H.G. nr. 924/2015 privind aprobarea "Regulamentului de valorificare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică", publicătă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840/11.11.2015, cu respectarea întocmai a prevederilor Codului Silvic (art. 60 lit. g) şi "asigurarea cu prioritate de masă lemnoasă pentru producătorii din industria mobilei din păduri proprietate publică a statului sub forma de lemn fasonat, pe baza necesarului anual estimat; aceştia au drept de preemţiune la cumpărarea de masă lemnoasă, la oferta de preţ şi în condiţii egale de vânzare".


2016, Copyright APMR©