Bune practici Industria Mobilei Legislație Proiecte Utile Vreau mobila

Oferta educațională a Facultății de Ingineria Lemnului din Brașov

Facultatea de Ingineria Lemnului este singura din țară care pregătește specialiști pentru domeniul industrial al prelucrării lemnului, al producției de mobilă și al altor produse finite sau semifinite din lemn.

Situată “pe colină”, în cel mai mare campus al Universității TRANSILVANIA din Brașov, Facultatea de Ingineria Lemnului administrează corpurile de clădire H și L, cuprinzând aprox. 5600 mp. La ora actuală, localurile facultății cuprind 29 de laboratoare didactice și de cercetare, un atelier școală, săli de curs și seminar, toate în suprafață de peste 3800 mp.

În scopul derulării în condiții superioare a proceselor didactice și de cercetare, dotările facultății cuprind echipamente care acoperă în totalitate necesitățile unui învățământ modern, multe dintre acestea fiind obținute prin sponsorizare sau contracte cu firme de primă importanță din țară și din străinătate.

Pe lângă spații și dotări, facultatea deține un important fond de publicații cu peste 1000 de titluri repartizate între biblioteca centrală a universității și biblioteca facultății.

Principala resursă a facultății este însă personalul acesteia. Corpul profesoral cuprinde 26 de cadre didactice și de cercetare (toate cu doctorat obținut în țară sau străinătate) și 15 persoane cu atribuții auxiliare procesului de învățământ (laboranți, tehnicieni, muncitori).

Facultatea este organizată pe structura Departamentului de Prelucrarea Lemnului și Designul Produselor din Lemn, departament care grupează întregul personal și care a luat ființă în anul 2011, prin unirea catedrelor de Tehnologia Lemnului și de Mașini pentru Industria Lemnului.

Cei aproximativ 350 de studenți aflați la ora actuală pe băncile facultății sunt distribuiți pe mai multe programe de studii integrate, în sistem LMD (Licență, Masterat, Doctorat), în domeniul Inginerie Forestieră.

Pentru primul nivel al studiilor universitare (Licență), programele de studii derulate în facultate sunt:

  • Ingineria Prelucrării Lemnului, învățământ cu frecvență, 4 ani, 240 credite transferabile (ECTS)
  • Ingineria Prelucrării Lemnului, învățământ cu frecvență redusă, 4 ani, 240 ECTS
  • Ingineria și Designul Produselor Finite din Lemn, învățământ cu frecvență, 4 ani, 240 ECTS

Cu începere din anul universitar 2017-2018, va fi lansat un nou program de studii de licență denumit Wood Products Design and Engineering, cu predare în limba engleză, învățământ cu frecvență, 4 ani, 240 ECTS.

Studiile de Masterat sunt organizate sub forma a două programe de studii care continuă la un nivel superior studiile de Licență:

  • Eco-design de Mobilier și Restaurare, învățământ cu frecvență, 2 ani, 120 ECTS
  • Structuri Avansate din Lemn și Tehnologii Inovative, învățământ cu frecvență, 2 ani, 120 ECTS

Studiile de Doctorat se desfășoară sub îndrumarea a 7 conducători de doctorat, în domeniile Inginerie Forestieră și Inginerie Industrială. Mai multe detalii, găsiți pe site-ul facultății http://www.unitbv.ro/il.

Pe lângă activitatea didactică, membrii corpului profesoral al facultății desfășoară și o bogată activitate de cercetare. În acest scop, pe lângă spațiile și dotările de pe colina universității, facultatea deține facilități moderne în noul sediu al Institutului de Cercetare-Dezvoltare al Universității TRANSILVANIA (ICDT).

Activitatea de cercetare din ultimii ani s-a concretizat în peste 330 de articole științifice publicate în reviste prestigioase din țară și din străinătate, peste 750 de lucrări prezentate la conferințe științifice interne și internaționale, 130 de cărți tehnice apărute în edituri din țară, 10 cărți în edituri din străinătate, 34 de brevete de invenție și peste 160 de granturi și contracte de cercetare cu parteneri din țară și din străinătate.

Pe plan publicistic, facultatea (prin Fundația Pro Ligno) editează singura revistă științifică în domeniul ingineriei lemnului din România. Revista poartă numele de Pro Ligno și se constituie ca un vector de diseminare a rezultatelor celor mai noi cercetări în domeniu, în rândul specialiștilor din producție, cercetare și învățământ de profil atât din țară, cât și din străinătate. Începând cu anul 2005, anul primei apariții, în revista Pro Ligno, au fost publicate aprox. 500 de articole cu autori din 36 de țări. Toate articolele sunt redactate în limba engleză și sunt recenzate prin procedura open peer – reviewed. PRO LIGNO este o publicație trimestrială, cu apariție la finele lunilor martie, iunie, septembrie și decembrie ale fiecărui an. Începând din anul 2011, toate articolele sunt publicate online, cu acces deschis la textele integrale.

În scopul promovării activității de cercetare a corpului profesoral, facultatea organizează, din doi în doi ani, conferința științifică internațională ICWSE (International Conference on Wood Science and Engineering in the Third Millenium), fiind cunoscută în mediile academice din țară și din străinătate pentru nivelul științific foarte ridicat. Cea de-a 11-a ediție se va desfășura în perioada 2-4 noiembrie 2017. La ultima ediție a ICWSE din 2015, din 130 de participanți cu 110 lucrări, 79 au fost din străinătate. Ca urmare a calității lucrărilor și a participării internaționale, ICWSE a primit recunoașterea unor foruri științifice internaționale de primă mărime: IUFRO (International Union of Forest Research Organizations), FPS (Forest Products Society), WST (Society of Wood Science and Technology) și Academia Română de Științe Tehnice.

Vorbind despre recunoașterea internațională, dar și despre integrarea în sistemul european și mondial al învățământului și cercetării de specialitate, este de menționat faptul că facultatea are încheiate 34 de parteneriate de colaborare științifică și educațională cu instituții de învățământ și cercetare din străinătate (membre sau non-membre UE). Astfel, atât studenții noștri cât și cadrele didactice desfășoară stagii de pregătire teoretică și practică, precum și activități de cercetare la universități prestigioase din străinătate.

Așadar, de mai bine de 57 de ani, Facultatea de Ingineria Lemnului – singura din țară în domeniul ingineriei forestiere – se constituie ca un organism unic, dedicat lemnului și aplicațiilor sale. Pregătim ingineri specializați pentru designul și tehnologia mobilei și a produselor finite din lemn, pentru domeniul prelucrării lemnului în general. Facultatea de Ingineria Lemnului este parte componentă a Universității TRANSILVANIA, cea mai comprehensivă universitate din România, cu o ofertă educațională foarte variată, mergând de la studii tehnice până la studii în medicină, drept, muzică și litere.

Autor: Prof. dr. ing. Mihai ISPAS, decan Facultatea de Ingineria Lemnului

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu