Industria Mobilei

GUVERNUL TREBUIE SĂ-ȘI MOBILIZEZE TOATE RESURSELE PENTRU ABSORBȚIA FONDURILOR EUROPENE

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, recunoaște că industria mobilei este un sector dinamic al industriei românești și a precizat că aceasta face parte dintre sectoarele competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate.

În acest fel, ministrul Rovana Plumb răspunde solicitării Asociației Producătorilor de Mobilă din România, care a sesizat asupra necesității urgente de deblocare a fondurilor europene destinate creșterii competitivității economiei românești și asupra simplificării procedurilor pentru accesarea acestora.

La data de 21 februarie 2018, Asociația Producătorilor de Mobilă din România i-a înaintat Ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, o scrisoare în care a prezentat câteva dintre deficiențele semnalate de producătorii și distribuitorii de echipamente și de tehnologie pentru fabricarea mobilei, privind absorbția fondurilor europene.

Aurica Sereny, președinte APMR: „Am rugat-o pe doamna ministru Plumb să găsească rapid soluțiile care să conducă la un grad ridicat de absorbție, pentru a putea sprijini astfel întreaga industrie prelucrătoare, în care se regăsește și industria mobilei, care realizează produse cu valoare adăugată mare, în cea mai mare parte produse de companii cu capital autohton.”

Scrisoarea înaintată Ministerului Fondurilor Europene, poate fi citită AICI

Astăzi, la sediul Asociației Producătorilor de Mobilă din România, a sosit răspunsul ministrului Fondurilor Europene, în care se face referire punctual la problemele ridicate în adresa APMR:

Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene: „Cu privire la procesul de contractare pentru proiectele menționate în scrisoarea dumneavoastră, vă putem informa asupra stadiului apelului de proiecte lansat pentru operațiunea 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, finanțată prin POR, la care sunt eligibile societățile din industria mobilei. Apelul a fost lansat în data de 23.12.2016 cu o valoare eligibilă de 147 de milioane de euro și s-a închis la data de 30.08.2017. În cadrul apelului au fost depuse un număr de 1.260 de proiecte, dintre care 233 au fost respinse în etapa de evaluare, iar 823 de proiecte au fost acceptate la etapa de evaluare tehnico-financiară, în valoare nerambursabilă de aproximativ 508 milioane de euro, în prezent fiind semnate un număr de 109 contracte de finanțare, în valoare nerambursabilă de aproximativ 109 milioane de euro, pentru care au început să fie efectuate plăți către beneficiari. Astfel, la mijlocul lunii martie, se finalizase practic procesul de selecție, prin urmare fiecare solicitant va fi notificat prin sistemul SMIS asupra situației proiectului, dacă a fost sau nu admis la finanțare. Informații detaliate privind lista de proiecte contractate în cadrul apelului 2.2 aferent Programului Operațional Regional, axa prioritară 2, pot fi accesate pe pagina de internet www.fonduri-ue.ro, categoria Absorbția, secțiunea Rezultate implementare, arhiva Lista proiecte contractate 2014-2020.”

Adresa de răspuns a Ministerului Fondurilor Europene la solicitarea APMR, poate fi citită integral AICI

Industria mobilei este un sector strategic al economiei românești. Componentă a industriei prelucrătoare a României, industria mobilei se prezintă în continuare ca un sector dinamic, cu tradiție, în care se înregistrează eforturi permanente pentru diversificarea producției, dezvoltarea calității produselor, a tehnologiilor de fabricație, a design-ului și îmbunătățirea finisajelor. Pe baza rezultatelor INS la 11 luni, în anul 2017 a fost generat un sold pozitiv export-import de 1,47 miliarde de euro, fiind unul dintre puținele sectoare productive cu balanță comercială excedentară. În aceeași perioadă, România a exportat mobilă în valoare de 2,1 miliarde de euro si a importat de 595 de milioane euro. Astfel că, industria de mobilă își aduce major contribuția la echilibrarea balanței comerciale a României. Pe primele 11 luni ale anului trecut, fabricile din România au produs mobilier în valoare de 2,4 miliarde de euro. 85 % a ajuns la export, cu pondere mai mare în țări precum: Germania, Franța, Italia, Marea Britanie, Olanda. Ponderea exportului în producția totală a crescut de la 57,6% în 2008, la 85,0 % în prezent. Însă, creșterea producției și a exportului în anul 2017 a fost mult mai mică decât în anii anteriori. Exportul a avut o creștere nesemnificativă pe 11 luni, de aproape 2%. Creșteri importante s-au înregistrat în Polonia 59,8%, Cipru 30%, Moldova 29,3%, Federația Rusă 24,4%, Spania 20,9%,  Olanda 15,3%, Belgia 11,5%, dar în principalele țări de destinație a scăzut, după cum urmează: Germania -6%, Italia -3,3%, Austria -16,8%, Marea Britanie -20,8%.

Aurica Sereny, președinte APMR: „Problemele cu care se confruntă industria de mobilă sunt cauzate, în special, de majorarea prețului lemnului, de lipsa forței de muncă calificate, dar și de lipsa finanțărilor cu fonduri europene. Polonia este cel mai mare concurent al României pe piețele europene, în privința comerțului cu produse de mobilier. Așa cum rezultă din cele prezentate de producătorii de tehnologie, Polonia devine tot mai competitivă, datorită utilizării noilor tehnologii implementate cu sprijinul fondurilor europene, pe când firmele românești au rămas cu ani  în urmă din punct de vedere al utilării cu echipamente performante.”

 

Citește și:

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu