Industria Mobilei Legislație Utile

52 de firme au fost atestate anul acesta ca producător de mobilă

Comisia de atestare întrunită la data de 12 decembrie a aprobat atestarea ca producător de mobilă a încă 13 firme. Este vorba despre 2 societăți cărora li se ceruseră lămuriri în ședințele anterioare (respectiv AVIVA și FOREX) și de 11 firme nou înscrise, pentru o cantitate totală de lemn fasonat 105.250 mc, față de cantitatea solicitată de 138.449 de mc/an. A fost amânat dosarul societății BMG ITALIA SRL.

Până acum, Comisia a aprobat atestarea a 52 de firme. Cele mai multe solicitări pentru obținerea certificatului de atestare au fost făcute după publicarea în Monitorul Oficial, în octombrie 2017, a Regulamentului de valorificare superioară a masei lemnoase, care impune ca la prima licitație să se prezinte doar companiile care dețin certificat de atestare de producător de mobilă sau operatorii economici care dețin precontract de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat cu producătorul din industria mobilei care deține certificat de atestare.

Pentru ca procesul să se poată desfășura în cele mai bune condiții, dosarele trebuie să conțină toată documentația necesară

Firmele trebuie să completeze dosarele conform prevederilor Regulamentului stipulat în Ordinul 2222/18.11.2016 al Ministerului Apelor și Pădurilor.

Date tehnice pentru completarea dosarelor de atestare

În cerere, la punctul 3a se completează personalul cu specializare în prelucrarea lemnului pentru producerea de mobilă (de ex. inginer cu specializarea industrializare a lemnului).

Toate copiile pentru actele legate de personalul angajat – diplome, contracte, extrase revisal – se trimit doar pentru cele 4 profesii menționate în ordinul 2222, art.13. al. 2, respectiv maistru, tehnician, subinginer, inginer, fără a intra aici și tâmplarii.

La punctul 4 se trec utilajele principale, cu capacitatea cea mai mare de prelucrare a lemnului fasonat, iar daca sunt mai multe utilaje de acest fel se poate adăuga « conform anexa 6 ». In anexa 6 se trec toate mașinile și utilajele de pe fluxul tehnologic al producției de mobilă, inclusiv cele de finisaj.

Pe declarația care cuprinde volumul de lemn fasonat prelucrat în ultimii 3 ani în instalațiile proprii, se menționează și volumul pentru care se solicită atestarea. În cazul în care fabrica începe procesarea materialului lemnos de la faza de cherestea, se menționează pe această declarație echivalentul în metri cubi lemn fasonat al volumului de cherestea utilizat.

Firmele care realizează și alte produse în afara celor cuprinse în categoriile menționate în anexa 1 a ordinului 2222, trebuie să specifice pe această declarație cât la sută din volumul de lemn utilizat este destinat producției de mobilă.

Pentru cine nu are menționat în certificatul de la Registrul Comerțului un cod CAEN din lista celor precizate in ordinul 2222, anexa 1, respectiv 3101, 3102, 3103, 3109, 3220, 3230, 3240, 3299, trebuie să prezinte Certificatul Constatator sau Certificatul de informații extinse, în care să aibă menționate din codurile CAEN prevăzute în ordin, în conformitate cu art.15/legea 359/2004.

Este utilă prezentarea în dosar a oricăror documente care pot dovedi realizarea de produse conform codurilor CAEN înscrise în ordinul 2222, respectiv: lista cu produsele realizate, fotografii cu aceste produse pe flux, adresa unui site în care aceste articole se pot vedea.

Persoanele juridice care obțin Certificatul de atestare au dreptul de a participa la licitațiile de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a statului în condițiile art.60 alin.(5) lit. g. din Legea 46/2008-Codul Silvic și beneficiază de dreptul de preempțiune la achiziție în conformitate cu Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

Dosarele pentru atestare se trimit la sediul Asociației Producătorilor de Mobilă din România (APMR) și se analizează lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea președintelui Comisiei

Relații se obțin de la Secretariatul Comisiei de atestare: 021 3155142, 021 3155147, 021 3155168.
Facem precizarea că este utilă contactarea unui membru APMR, care face parte din Comisia de atestare, înainte de expedierea documentelor prin curier, pentru verificarea în prealabil a documentelor.

Lista actualizată a societăților atestate ca producător de mobilă poate fi consultată AICI.

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu