APMR – o prezenţă dinamică în economia naţională

Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) este persoană juridică română de drept privat, înfiinţată în anul 1992, fără caracter politic şi fără scop patrimonial, neguvernamentală, autonomă, funcţionând ca organizaţie profesională şi patronală a producătorilor de mobilă şi produse din lemn, precum şi a agenţilor economici care cooperează la realizarea acestora (producători de materii prime, de produse stratificate din lemn şi de materiale auxiliare pentru mobilă, producători / furnizori de utilaje sau piese de schimb pentru fabricarea mobilei, etc), comercianţi de mobilă, unităţi de cercetare-proiectare şi de învăţământ în domeniu.

APMR are o largă reprezentativitate la nivel de ramură, cuprinzând peste 450 de societăţi comerciale membre – cu peste 30 mii de salariaţi şi realizează cca. 60% din producţia de mobilă din România, din care cca. 65% se exportă. Industria mobilei are un aport net valutar de peste 600 mil. € / an în balanţa comercială a ţării.

APMR editează publicaţiile:

  • Revista “MOBILA” – 6 numere / an, cuprinzând noutăţi în domeniu, din ţară şi din străinătate, tehnologii noi, prezentări şi concluzii privind principalele târguri de mobilă interne şi internaţionale, studii de piaţă, date statistice, prezentări de firme, interviuri, reclame comerciale etc.;

 

  • Buletinul informativ al asociaţiei – lunar, ce cuprinde principalele acţiuni întreprinse de APMR şi rezultate obţinute în domeniu, informaţii tehnice, economice, comerciale, financiare, bancare, etc. în domeniu din ţară şi din străinătate, curier legislativ, informaţii privind Uniunea Europeană, oportunităţi de afaceri etc, oferind tuturor membrilor posibilitatea de publicitate gratuită în cadrul buletinului;

 

  • Catalogul membrilor asociaţiei – anual, cu informaţii de identificare (adrese de contact, activitatea de bază, grupele de produse pe care le realizează fiecare, cifra de afaceri, valoarea exportului şi numărul de personal).

 

 • Catalogul principalilor producători şi exportatori de mobilă
 • Broşuri şi pliante privind evoluţia indicatorilor din industria mobilei, comparativ cu alte ţări, proiectele europene în care Asociaţia este partener, participările la târgurile internaţionale şi interne de mobilă etc .

Asociaţia participă la dialogul cu organele statului, sindicatele şi alţi factori ai societăţii civile şi colaborează cu asociaţii sau federaţii similare din ţară şi din străinătate.

APMR este reprezentată în organisme şi instituţii centrale, participând periodic la lucrările acestora, pentru susţinerea intereselor membrilor săi, în calitate de:

 • membru fondator al Consiliului de Export , constituit la nivel naţional în 2004, în parteneriat public – privat, prin H.G. 486/2004;
 • membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a României – din 1999;
 • membru fondator al Comitetului sectorial pentru industria lemnului – din coordonarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, din 2007;
 • membru al Uniunii Europene a Mobilei (UEA) – din 1995, alături de alte 25 de asociaţii profesionale din ţările europene;
 • membru fondator al Confederaţiei Mondiale a Mobilei (WFC) din anul 2007 (împreună cu alte 17 asociaţii şi uniuni profesionale de ramură din Europa, America şi Asia).