Târguri și expoziţii

CONCURSUL PENTRU UN NOU PROIECT DE STAND NAȚIONAL

Asociația Producătorilor de Mobilă din România organizează CONCURSUL PENTRU UN NOU PROIECT DE STAND NAȚIONAL necesar participării la târgurile internaționale de profil, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2023-2025.

Pentru a vă putea înscrie la concurs, trebuie să completați FORMULARUL DE PARTICIPARE și să-l trimiteți la APMR până la data de 25 august 2022.

Standul trebuie să fie modern, cât mai apropiat de trendurile actuale din domeniu, atractiv, funcțional, flexibil, stabil, ușor de ridicat și posibil de amplasat într-un timp rezonabil (maximum 4 zile). Soluția aleasă va fi completată ulterior cu detaliile constructive necesare punerii în practică a proiectului.

Termen de realizare: 15 septembrie 2022
Premiul pentru câștigător: 1.000 de euro
Concursul se desfășoară în anonimat

Standul trebuie să răspundă următoarelor cerințe:

Să aibă o concepție unitară, atractivă, într-o structură modernă; se va avea în vedere separarea corespunzătoare a firmelor, pentru a păstra individualitatea fiecăreia (stiluri și produse de mobilă, decorațiuni caracteristice).

Să asigure o bună vizibilitate a exponatelor.

Să asigure o utilizare eficientă a spațiului de expunere.

Să permită, opțional, o circulație controlată în cadrul standului național, astfel încât să se poată beneficia de un flux continuu, cu posibila trecere de la un expozant la altul.

Să ofere un concept nou pentru suprafața alocată standului național, o bună semnalizare a prezenței și imaginii în cadrul târgurilor internaționale.

Să propună o cât mai bună semnalizare a prezenței firmelor, fără ca acest lucru să presupună spațiu ocupat suplimentar.

Să propună elemente de structură ușoară, dar rezistentă, din materiale moderne, fiabile în condiții de montaj repetat care urmăresc unitatea şi stabilitatea standului, dar să ofere flexibilitate și expozanților, putând să opteze pentru închideri totale sau parțiale, opace sau transparente.

Să permită transportul și depozitarea în condiții optime a elementelor de structură, un montaj/demontaj rapid și cu minimum de manoperă şi echipamente.

Să propună un sistem de iluminat, ce va pune în valoare exponatele și zone specifice.

Standurile vor fi amplasate în spații interioare (hale expoziționale), în cadrul expozițiilor internaționale de mobilier organizate în diverse orașe din lume. (Amplasarea exactă și suprafețele puse la dispoziție vor fi stabilite ulterior, de comun acord cu organizatorul expoziției din țara respectivă).

Se va lua în considerare un stand în două variante:

1. spații paralele

KOLN 2020: B03 – C031 = 156 mp; B020 – C021 161,50 mp; C011-B010 = 99,75 mp; B002 – C001=171 mp; A020 – B021 =187 mp; A010 – B011 = 115,50 mp; A001 _A005 = 310 mp

TOTAL = 1200 mp – 21 firme

MILANO 2022 : E02 – E04 = 160 mp; D01 – D03 = 160 mp; E06 – D05 = 175,5

TOTAL 495,5 mp = 16 firme

Vezi amplasările KOLN 2020, MILANO 2022

2. un spațiu întreg (un pătrat cu latura de 20 m), în care toate firmele să beneficieze de front la vedere
Adâncimea optimă pentru expunere este de cca 4 –5 m.

Standul va găzdui cca. 13 firme participante care vor avea aprox. 30 mp fiecare, iar fiecare firmă trebuie să fie vizibilă din culoarele de circulație.

Vezi amplasare MILANO 2019

Având în vedere că acest stand va fi utilizat la mai multe manifestări expoziționale, el trebuie să poată fi ușor adaptat și la alte suprafețe și la condițiile specifice impuse de organizatori.
Standul trebuie să cuprindă un spațiu pentru Punctul Info de cca 3 mp şi unul pentru Oficiu de cca 12 mp.

Organizarea Punctului Info urmărește să ofere spațiu pentru discuții şi expunere de materiale publicitare.

Oficiul este destinat pentru depozitarea materialelor tehnice de întreținere pe durata târgului, a produselor pentru protocol, un frigider şi aparate care să asigure prepararea ceaiului și a cafelei, spaţiu de depozitare a hainelor personalului expozant, o masă cu scaune.

La vedere trebuie să existe:

– o modalitate de localizare a fiecărei firme;

– monitor electronic;

– panouri cu însemnele instituțiilor şi organizațiilor care organizează și finanțează participarea cu stand național;

– panou de afișare a listei firmelor expozante;

– elemente de identificare vizuală a României, brandul mobilei românești şi însemnele ROMÂNIA, în limba cerută de specificația târgului;

– înscrierea în mod vizibil a numelui fiecărei firme în zona în care aceasta îşi expune produsele.

Înălțimea exterioară a standului trebuie să fie în două variante: de 4 m și de 5 m (la Milano această înălțime este obligatorie cf. regulamentului). Pardoseala va fi realizată din parchet laminat trafic intens sau din alte materiale moderne.

Proiectul trebuie să acorde o atenție deosebită soluțiilor de iluminare corespunzătoare suprafeței şi produselor. Este de preferat ca lumina să fie de sus. Numărul și puterea surselor de iluminare şi modul de amplasare a acestora în stand trebuie să fie cuprinse în propunerea de proiect, în așa fel încât produsele să fie puse în valoare corespunzător.

Se propune realizarea unui proiect de amenajare stand, pentru organizarea și amplasarea estetică a pieselor de mobilier propuse de expozanți şi pentru a realiza o decorare armonioasă. Participantul la concurs va propune, în cadrul acestui proiect, cea mai bună variantă de cromatică, decorațiuni şi amplasare a pieselor ce vor fi expuse în cadrul târgului.

Documentația va cuprinde obligatoriu un concept – prezentare grafică – vederi, compartimentare, perspective de ansamblu, axonometrie structură, plan general, plan electric, detalii şi un memoriu tehnic, necesarul de materiale și costul acestora, precum și un cost total al standului (deviz de cheltuieli).

Documentația va fi prezentată în varianta tipărită, pe format A4 sau maximum A3 și îndosariată.
Intenția de participare va fi anunțată la APMR prin transmiterea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE până la data de 25 august 2022, la adresele:

ancaritan.apmr@yahoo.com; anca.ritan@industriamobilei.ro
oancea.oana@industriamobilei.ro; oancea.oana@gmail.com

Concurentul va prezenta proiectul într-un plic închis, pe care va fi înscris un cod de identificare alcătuit din 10 cifre. În interiorul plicului va fi introdus un alt plic închis în care va fi TALONUL DE PARTICIPARE completat cu numele concurentului și codul de identificare. Acesta va fi deschis numai după jurizare și alegerea proiectului câștigător. Codul de identificare va fi înscris și pe prima pagină a proiectului.

Condițiile de respectare a dreptului de autor

Proiectul va fi folosit de către APMR la târgurile internaționale de mobilă în perioada 2023– 2025, cu înștiințarea autorului. Autorul, în baza unui contract, va adapta proiectul pentru fiecare târg și va colabora cu APMR și cu firma care va construi standul. Odată cu prezentarea proiectului pentru concurs, autorul va prezenta și costul/mp pentru adaptarea proiectului la acțiuni viitoare.

Criteriile de jurizare: designul, raportul calitate/preț, timpul de execuție, flexibilitatea pentru adaptare la situații diferite.

Comisia de Jurizare va fi alcătuită din arhitecți, designeri, specialiști în domeniul fabricării mobilei și organizatori de târguri internaționale.

JURIZARE: 23 septembrie 2022

Pentru execuția standului în baza proiectului câștigător se vor organiza licitații, la care pot participa firme specializate în organizarea de târguri internaționale, dar și societăți producătoare care au în domeniul de activitate organizarea de târguri internaționale, sau pot participa ca subcontractanți.

 

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu