Legislație

Conferinţa de presă „Criza din sectorul forestier”

Miercuri, 13 ianuarie 2016, la sediul CONPIROM din Bucureşti s-a desfăşurat Conferinţa de presă cu tematica „Criza din sectorul forestier” Articol complet

Conferinţa de presă a fost organizată de FORDAQ, APMR şi Nostra Silva, ca urmare a creşterii excesive a preţurilor de pornire la licitaţiile principale de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului, organizate de către RNP Romsilva la finele lunii decembrie 2015, la care procentul de adjudecare a fost extrem de scăzut – cca 5%.

Industria lemnului din România se confruntă cu două probleme grave, care se cer a fi soluţionate urgent favorabil de Guvern, pentru a se evita prejudiciile care ameninţă activitatea întregului domeniu:

  1. Creşterea aberantă a preţurilor la materiile prime lemnoase;
  2. Apariţia cu întârziere şi într-o formă complet necorespunzătoare a H.G. nr. 924/2015 privind aprobarea „Regulamentului de valorificare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică”, publicătă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840/11.11.2015.

La conferinţă au participat reprezentanţi ai CONPIROM, Camerei de Comerţ şi Industrie a României, ASFOR, societăţilor comerciale din industria lemnului – Sortilemn SA Gherla, Grupul Parisot Sovata, Tehnoprod SA Piatra Neamţ, Lemet SRL Câmpina, Ronex Ineternaţional SRL Bucureşti, Asociaţia Forestierilor şi Producătorilor de Mobilă „MUREŞUL” din judeţul Mureş, F.S.L.I.L., precum şi reprezentanţii mass-media: ziarul „Adevărul”, Agerpres, Mediafax, Digi 24, TVR, Pro TV, Realitatea TV, TVH, TVS Braşov, Radio România Actualităţi, Ziarul „Azi”, ziarul „Bursa”, România Press, Business Cover, „Tribuna Economică”, Revista „Tehnium”, Radio România Antena Satelor, Epoch Times.ro, „Univers Ingineresc”.

Dezbaterile participanţilor s-au axat pe problemele acute cu care se confruntă subsectoarele industriei lemnului şi pe necesitatea deblocării situaţiei, cu sprijinul instituţiilor statului, prin implicarea directă a Guvernului, respectiv:

  • Creşterea preţurilor la materiile prime oferite de către RNP Romsilva, înregistrate în ultimii ani şi, în mod excesiv, în luna decembrie 2015 pentru anul 2016, situaţie nemaîntâlnită, ce pune în pericol menţinerea locurilor de muncă din industria lemnului şi din industriile complementare (de pe orizontală), însemnând cca 300.000 locuri de muncă;
  • Producătorii de mobilă exportatori de produse cu valoare adăugată superioară au precizat că produsele existente în fabricaţie şi cele angajate contractual cu clienţii externi nu pot absorbi creşterea preţurilor materiilor prime oferite de Romsilva din fondul forestier proprietate publică a statului, care depăşesc cu mult nivelele practicate în ţările concurente din Europa şi vin cu o influenţă de cca. 30-40% în preţul produsului finit, atâta timp cât rata profitului în industria mobilei din România nu depăşeşte 2-3%, preţurile la produsele de export au o marjă de negociere anuală de maxim 1-2%, iar în ultima perioadă, datorită în general reducerii preţurilor la materiile prime pe plan internaţional, nu se acceptă creşteri de preţuri, ci reduceri de preţuri. Pierderea pieţelor externe pentru mobilierul din România, în aceste condiţii, este iminentă, concurenţii producătorilor de mobilă din România pe pieţele UE beneficiază din partea statelor respective, în mod prioritar, de materii prime de calitate, achiziţionate la preţuri de referinţă, corectate cu rata inflaţiei;
  • Potrivit datelor comunicate de INS şi publicate în 07.01.2016 în „Ziarul Financiar”, în anul 2015 în economia românească a fost deflaţie (-0,9%). Faţă de luna noiembrie 2014, preţurile au fost mai mici cu 2,3% pe piaţa internă şi cu 3,1% pe cea externă;
  • Producătorii români de mobilă consideră că preţurile de pornire au fost stabilite tendenţios de către RNP numai pentru volumul brut de masă lemnoasă, respectiv pentru lemnul cu coajă, excluzând în totalitate stabilirea preţului pentru lemnul fără coajă. Coaja lemnului de lucru este calculată la acelaşi preţ cu cel al lemnului, deşi, ca valoare de referinţă, aceasta este de peste 100 de ori mai ieftină. În condiţiile în care volumul cojii reprezintă cca. 6-8% din volumul lemnului brut, aceasta este o aberaţie;
  • Resursele naturale de materii prime la nivel global înregistrează scăderi importante – petrolul, gazele naturale – iar ţările din jurul României au interzis recent exportul de buşteni. Aceste situaţii fac din asigurarea resurselor pentru industriile existente o problemă de siguranţă naţională;
  • Implicarea Guvernului şi a factorilor politici este necesară pentru stoparea crizei din sectorul forestier şi deblocarea situaţiei limită în care s-a ajuns – cea mai gravă criză înregistrată în acest domeniu – şi se impune luarea unor măsuri de urgenţă, având în vedere că exploatarea lemnului nu poate fi efectuată după 15 aprilie 2016, iar stocurile de materii prime ale agenţilor economici sunt reduse şi, din punct de vedere tehnologic, lemnul proaspăt exploatat trebuie să fie fasonat, debitat, depozitat pentru zvântare şi uscare, înainte de prelucrare.

În acest context, este necesară anularea imediată a Deciziei Directorului General – RNP nr. 691/12.11.2015, prin care s-a stabilit şi comunicat Direcţiilor Silvice judeţene lista privind Nivelul de piaţă al preţurilor de referinţă numai pentru volumul brut (cu coajă), preţuri utilizate în calcularea preţurilor de pornire la licitaţia principală a masei lemnoase pe sortimente şi pe specii, şi stabilirea de către Romsilva de preţuri distincte pentru lemnul cu coajă şi cel fără coajă, având la bază nivelurile practicate în anul 2014, precum şi organizarea într-un termen scurt a licitaţiilor pentru anul în curs şi modificarea în regim de urgenţă de către MMAP a H.G. nr. 924/2015 privind aprobarea „Regulamentului de valorificare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică”, publicătă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840/11.11.2015, cu respectarea întocmai a prevederilor Codului Silvic (art. 60 lit. g) şi „asigurarea cu prioritate de masă lemnoasă pentru producătorii din industria mobilei din păduri proprietate publică a statului sub forma de lemn fasonat, pe baza necesarului anual estimat; aceştia au drept de preemţiune la cumpărarea de masă lemnoasă, la oferta de preţ şi în condiţii egale de vânzare”.

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu