Proiecte

Conferinţa de presă la final de proiect (ID 50253)

Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) a organizat în data de 26.06.2013, la sediul Centrului de Dialog Social (Str. Episcopul Chesarie nr.15, sector 4, Bucureşti), Conferinţa de închidere a proiectului ID 50253 „Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!, ID Proiect POSDRU 93/3.3/S/50253.

Proiectul a fost implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Construcţii şi Prelucrarea Lemnului (European Federation of Building and Wood Workers – EFBWW), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

La conferinţă au participat reprezentanţi ai sindicatelor, asociaţiilor patronale şi profesionale APMR, ASFOR, CONPIROM, CSSEPLIM, invitaţi din partea Inspecţiei Muncii şi ai presei.

În cadrul conferinţei dl. Vasile Bădica, preşedintele FSLIL şi managerul proiectului a prezentat activităţile circumscrise proiectului, desfăşurate în ultima perioadă, cu accent pe Campania de combatere a muncii la negru, ocupare şi incluziune socială în industria lemnului, precum şi raportul final privind rezultatele proiectului. Dl. Bădica a subliniat în mod deosebit necesitatea combaterii muncii la negru în industria lemnului şi avantajele angajatului cu forme legale, discuţiile dintre parteneri în timpul proiectului conducând la conceperea unui spot publicitar difuzat pe postul de radio România Actualităţi, precum şi la tipărirea a 600 de pliante, ce prezintă dezavantajele şi riscurile muncii la negru şi avantajele muncii cu forme legale. Broşurile au fost distribuite în teritoriu, atât prin intermediul reprezentanţilor de zone, cât şi a partenerilor din proiect.

La acelaşi aspect s-au referit şi d-na Maria Motântău, şef Serviciu control relaţii de muncă, şi d-na Venera ştefănescu, inspector control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care au prezentat un material privind identificarea şi combaterea muncii la negru în domeniul sectoarelor de activitate silvicultură, exploatare forestieră, prelucrarea lemnului şi industria mobilei. În finalul expunerii a reieşit că efectele muncii la negru se răsfrâng în cea mai mare parte, cu consecinţe atât de natură economică, cât şi în plan social, asupra celor care lucrează, angajatorilor de bună credinţă şi instituţiilor de stat.

Reprezentanţii Inspecţiei Muncii au precizat că vor iniţia acţiuni de control la o parte din agenţii economici, solicitând în acest scop şi sprijinul asociaţiilor patronale şi sindicale din industria lemnului.

D-na Aurica Sereny, preşedintele APMR, a apreciat în cadrul alocuţiunii proprii rezultatele proiectului şi iniţiativa FSLIL de combatere a muncii la negru, ocupare şi incluziune socială, evidenţiind în mod deosebit eforturile susţinute ale federaţiei în vederea dezvoltării relaţiilor de colaborare şi a parteneriatului la nivel de dialog social.

Reprezentantul la conferinţă al ASFOR şi CONPIROM, dl. ing. Ioan Sbera, s-a referit de asemenea la atenţia deosebită pe care federaţia sindicală din industria lemnului o acordă campaniei de combatere a muncii nedeclarate (la negru) şi a adăugat că, în dubla S.A. calitate de consilier a două importante patronate din industria românească, va sprijini şi va fi alături de ceilalţi parteneri APMR şi CSSEPLIM, în eradicarea muncii la negru în conformitate cu prevederile legii. Dl. ing. Sbera a declarat că organizaţiile partenere sunt perfect conştiente că în nici o ţară din lume munca la negru nu a fost complet eliminată, dar că în România în plan economic sunt afectate unele zone geografice pentru care prelucrarea lemnului a rămas singura activitate industrială şi ca atare a propus înăsprirea sancţiunilor contravenţionale şi penale faţă de cei ce încalcă legislaţia muncii.

La finalul conferinţei managerul proiectului le-a mulţumit tuturor participanţilor – parteneri şi reprezentanţi ai presei – pentru prezenţa la eveniment, exprimându-şi speranţa că astfel de iniţiative vor putea continua, popularizarea lor prin mass-media fiind esenţială pentru a se putea înregistra succese reale.

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu