Legislație

Încă 17 companii au fost atestate ca producător de mobilă

Comisia întrunită la data de 27 martie 2018 a aprobat atestarea ca producător de mobilă a 9 dintre cele 12 firme care au intrat în evaluare și analiză. 2 solicitări au fost respinse, iar una a fost amânată. În ședința Comisiei din 25 aprilie 2018, au fost verificate și analizate alte 10 dosare. Au fost atestate ca producător de mobilă 8 societăți comerciale. Un dosar a fost amânat, iar cererea de atestare a unei firme a fost respinsă.

Cele 17 companii atestate au solicitat o cantitate de lemn de peste 57.600 de mc, dar le-a fost aprobată doar o cantitate de 35.650 de mc.

92 de firme au fost atestate până acum ca producător de mobilă

În cele 3 ședințe care au avut loc anul acesta a  fost aprobată atestarea ca producător de mobilă a 40 de firme, iar anul trecut au fost atestate alte 52 de companii.

Pentru ca procesul să se poată desfășura în cele mai bune condiții, dosarele trebuie să conțină toată documentația necesară. Firmele trebuie să completeze dosarele conform prevederilor Regulamentului stipulat în Ordinul 2222/18.11.2016 al Ministerului Apelor și Pădurilor.

Firmele/societățile care solicită atestarea ca producător de mobilă trebuie sa aibă unul din codurile CAEN cuprinse în anexa 1 a ordinului 2222 menționat fie în Certificatul emis de Registrul Comerțului fie în paragraful cu activități și sedii autorizate conform art.15 din legea 359/2004 în documentul Furnizare Informații extinse.

Persoanele juridice care obțin Certificatul de atestare au dreptul de a participa la licitațiile de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a statului în condițiile art.60 alin.(5) lit. g. din Legea 46/2008-Codul Silvic și beneficiază de dreptul de preempțiune la achiziție în conformitate cu Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

Dosarele pentru atestare se trimit la sediul Asociației Producătorilor de Mobilă din România (APMR) și se analizează lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea președintelui Comisiei. Relații se obțin de la Secretariatul Comisiei de atestare: 021 3155142, 021 3155147, 021 3155168.

Mai multe informații găsiți pe site-ul APMR industriamobilei.ro

 

 

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu