Projects

IQ for ECVET

IQ for Ecvet (2)

Sigla proiectului IQ pentru ECVETÎn cadrul programului “Leonardo da Vinci – Învăţare pe tot parcursul vieţii”, sub coordonarea Institutului de Cercetări Textile din Brno – TZÚ, Cehia, s-a demarat proiectul: Cadrul calificărilor inovative pentru dezvoltarea sistemului european de credit pentru educaţie vocaţională şi instruire – IQ for ECVET – proiect nr. CZ/13/LPP-LdV/TOI/134010.

Scopul principal al proiectului constă în îmbunătăţirea perfecţionării profesionale prin extinderea standardelor de pregătire care au legătură cu domeniul mediului de locuit – sisteme de pardoseli, mobilă, inclusiv mobilă tapiţată, textile, confecţii din textile pentru amenajarea interiorului. S-au realizat (în cele cinci limbi ale partenerilor de proiect)matrice ale competenţelor domeniului enunţat, cu referire la activităţile ce ţin de fabricare, reciclare ecologică, pregătire profesională, relaţia cu clienţii.

Proiectul a fost derulat de experţii a 7 instituţii din 5 ţări:

 • Institutul de Cercetări Textile, TZÚ – Brno, Cehia
 • Universitatea Mendel pentru Agricultură şi Silvicultură – Brno, Cehia
 • Institutul de Cercetări pentru Sisteme de Pardoseli, TFI – Aachen, Germania
 • Institutul Tehnologic Galway-Maio, GMIT – Galway, Irlanda
 • Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România, APMR – Bucureşti, România
 • Camera Naţională a Producătorilor de Mobilă din Polonia, OIGM – Varşovia, Polonia
 • Dring Consulting s.r.o. – Brno, Republica Cehă

Ocupaţiile luate în analiză au fost: tâmplar, tapiţer, montator de pardoseli, textilist şi confecţioner de produse textile.

Metodologia de lucru a proiectului a cuprins mai multe pachete de activităţi:

 1. analiza cerinţelor naţionale şi a competenţelor referitoare la ocupaţiile selectate de proiect, după Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC 1 – 8) şi a standardelor ocupaţionale şi a standardelor de pregătire profesională – valabile la data începerii proiectului
 2. definirea matricei competenţelor pentru ocupaţiile proiectului de către experţii din instituţiile partenere în proiect (din 5 ţări), cu menţionarea explicită a cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor (din perspectiva responsabilităţii şi a autonomiei).
 3. realizarea site-ului www.iqforecvet.info care cuprinde:
  • informaţii generale despre sistemul ECVET şi despre proiectul IQ for ECVET;
  • platforma de învăţare e-learning, structurată pe module care conţin aplicaţii interactive sub forma unor jocuri, teste şi animaţii. Fiecare utilizator al site-ului va putea nu numai să verifice cerinţele comune şi specificul profesiei selectate, dar să şi evalueze şi să-şi îmbunătăţească cunoştinţele prin testarea modulelor de e-learning
  • matricele competenţelor elaborate pentru cele 5 ocupaţii, în limba engleză şi în limbile ţărilor implicate. Cunoştinţele, deprinderile şi competenţele au fost exprimate în unităţi de rezultate ale învăţării, aşa cum se impune în sistemul ECVET.

Rezultatele proiectului “Calificări Inovative în Cadrul Sistemului European de Credit pentru Educaţie Vocaţională şi Instruire – IQ for ECVET” au în vedere următoarele:

 • comparabilitatea şi compatibilitatea între diferitele sisteme naţionale de calificări pentru ocupaţiile alese;
 • evidenţierea cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor comune diferitelor sisteme naţionale de calificări;
 • îmbunătăţirea standardelor de pregătire profesională (pentru ţările care au sisteme de învăţământ bazate pe standarde de pregătire) prin revizuirea acestora, în perspectiva utilizării sistemului ECVET (exprimare în unităţi de rezultate ale învăţării);
 • validarea cunoştinţelor prin evaluare, transfer, recunoaştere, şi acumulare a rezultatelor învăţării dobândite de o persoană în contexte formale, non-formale şi informale;
 • cuantificarea rezultatelor învăţării prin alocarea de puncte ECVET.

Ce se aşteaptă în viitor?

Într-un context mai larg diseminarea şi utilizarea rezultatelor proiectului va permite:

 • o abordare comună în descrierea calificărilor, pentru a le face mai uşor de înţeles în contextul mobilităţii lucrătorilor în spaţiul european sau participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • dezvoltarea şi extinderea cooperării europene în domeniul educaţiei şi formării;
 • uniformizarea evaluării nivelelor de calificare al lucrătorilor prin extinderea introducerii şi utilizării Cadrului European al Calificărilor (EQF), asigurându-se astfel transparenţa şi recunoaşterea calificărilor;
 • modernizarea standardelor ocupaţionale care au legătură cu domeniul proiectului;
 • mobilitatea şi transferabilitatea calificărilor la nivel naţional între diversele sectoare ale economiei, pe piaţa muncii;
 • dezvoltarea şi extinderea cooperării europene în domeniul educaţiei şi formării.

Grupurile ţintă ale proiectului

 • Instituţii de formare profesională de stat sau private: Universităţi, Licee tehnologice de profil, formatori privaţi;
 • Evaluatori de competenţe,în cadrul instituţional, cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Calificări, ANC;
 • Elaboratori de standarde ocupaţionale şi cei care realizează modernizarea lor;
 • Comitetele sectoriale de profil, organizaţii care validează standardele ocupaţionale;
 • Societăţi comerciale care doresc evaluarea lucrătorilor proprii;
 • Instituţii care evaluează piaţa muncii: cerere, ofertă, mobilitate şi transfer pe piaţa UE.

Feed-back aşteptat

 • Propuneri de îmbunătăţire / completare a unităţilor de rezultate ale învăţării cuprinse în matrice, urmare a evoluţiei tehnologice permanente în domeniile luate în analiză;
 • Propuneri de elaborare de standarde ocupaţionale noi, pentru ocupaţiile introduse recent în COR şi care nu au standard ocupaţional;
 • Propuneri pentru perfecţionarea şi îmbunătăţirea folosirii sistemului ECVET, cu referire la desfăşurarea activităţilor transfrontaliere: evaluare, recunoaştere, validare, certificare niveluri de pregătire şi competenţe.

IQ for Ecvet (3)

200LLP_RO    Acest Proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Publicarea acestor informaţii pe website-ul de faţă reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru nici o utilizare a informaţiilor conţinute.

About the author

APMR

Leave a Comment