Industria Mobilei

SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ PREMIERULUI DACIAN CIOLOȘ

Președintele Asociației Producătorilor de Mobilă din România, Aurica Sereny, și președintele Federației Proprietarilor de Pășuni și Păduri din România, Cătălin Tobescu, au adresat astăzi o scrisoare deschisă Guvernului României și premierului Dacian Cioloș. Reprezentanții industriei lemnului au apelat la această modalitate de comunicare pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă industria lemnului la noi în țară. În același timp, ei au enumerat și posibilele soluții pentru rezolvarea crizei, așa cum sunt văzute de specialiștii din domeniu.

Aveți mai jos textul integral, precum și facsimilul scrisorii transmis pe 2 septembrie 2016 la Palatul Victoria.

SCRISOARE DESCHISĂ

nr. 616/02.09.2016

Stimate domnule Prim Ministru Dacian Cioloș,

Urmare întâlnirii din data de 30.08 2016 a organizațiilor naționale reprezentative, proprietarii și administratorii  de păduri private, respectiv industria mobilei din România, ne adresăm dumneavoastră cu propuneri de măsuri prioritare pentru o mai bună orientare a politicilor Guvernului pentru soluționarea problemelor reale cu care se confruntă industria lemnului, care realizează peste 3% din PIB, peste 7% din exportul național, un sold favorabil export-import de peste 3,0 mld. € și în care lucrează peste 150.000 salariați:

  1. În contextul realocării de fonduri în PNDR, vă rugăm să sprijiniți o alocare financiară rezonabilă pentru domeniul forestier, ținând cont de importanța reală a acestui sector din punct de vedere a mediului și schimbărilor climatice, economic prin ponderea în PIB și exporturi, social ca număr de angajați și din punct de vedere al dezvoltării  rurale și în special a zonei montane;
  2. Simplificarea legislației silvice –domeniu reglementat de peste 20 de legi si 97 ordine de ministru!
  3. Reorientarea controlului pe zone de risc, conform Regulamentului european 995/2010-  EUTR!
  4. Compensarea funcțiilor de protecție ale pădurilor pentru proprietarii de păduri;
  5. Alocarea din veniturile proprii ale Romsilva de fonduri in valoare de 75-150 milioane € pentru accesibilizarea fondului forestier si extinderea suprafetelor padurilor;
  6. Măsuri de susținere a exportului, prin majorarea fondurilor alocate in prezent de MECMRA prin programul de sustinere a exporturilor pentru activitatile industriale, program blocat in prezent  cu efecte grave asupra imaginii externe a Romaniei și a exporturilor!
  7. Includerea industriei mobilei între sectoarele prioritare ale strategiei de dezvoltare economica a Romaniei, cu accent pe dezvoltarea zonelor rurale;
  8. Implementarea de urgență de către administratorul fondului forestier proprietate publică a principiilor de valorificare superioară a masei lemnoase,  în conformitate cu Codul Silvic.

Intervenția dumneavoastră în favoarea “eliminării vulnerabilităților aplicației Inspectorul Pădurilor” și pentru adoptarea unui “pachet de măsuri pentru combaterea tăierilor ilegale” este marginală față de problematica reală a intregului sector forestier prezentată mai sus provocand un nou val de măsuri și abordări populiste, deteriorând imaginea acestui sector industrial, existând pericolul ca producătorii de mobilă sa fie afectați de pierderea comenzilor, ca urmare a neincrederii partenerilor externi privind proveniența materialului lemnos.

Reducerea volumului exploatat, ca urmare a crizei licitațiilor de masă lemnoasa organizate de Romsilva din primăvara 2016, dar și măsurilor de control și suprareglementării excesive au condus la o criză gravă de resursă in industria mobilei, la pierderea comenzilor externe și o criză a aprovizionării populației cu lemn de foc!

Vă informăm că din contravențiile aplicate în urma controalelor efectuate în perioada 2014-2015, 95% dintre acestea au fost contestate și anulate de către instanțe, iar o parte s-au finalizat cu un avertisment .

În privința infracțiunilor comise în aceeași perioadă, doar 2% dintre acestea s-au finalizat prin hotărâri judecătorești definitive, iar restul de 98% au fost respinse de instanțele de judecată ca nefondate.

Pentru documentarea dumneavoastră, vă anexam un material succint privind: starea pădurilor, tăierile ilegale, suprareglementarea activității de administrare a pădurilor/valorificarea masei lemnoase, situația actuală a industriei lemnului, analiza și solicitare informații publice legate de contravenții.

Vă rugăm să inițiati o dezbatere publică legată de eficiența măsurilor de combatere a tăierilor ilegale, starea pădurilor și industriei lemnului.

Cu   deosebită considerație,

 

Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România
Vicepreședinte
Cătălin Tobescu

Asociația Producătorilor de Mobilă din România
Președinte
Aurica Sereny

scrisoare deschisa Prim_ministru

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu