Servicii

Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR)

Reprezintă, promovează, susţine şi apără drepturile şi interesele economice, tehnice, comerciale, juridice şi sociale ale producătorilor de mobilă, membri ai săi, în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, în cadrul realităţilor cu care se confruntă industria mobilei din România.

Este interlocutor autorizat în relaţiile cu puterile legislative şi executive, exprimând punctul de vedere la proiectele actelor normative privind industria mobilei sau putând face propuneri de legiferare în domeniile de interes patronal.

Participă la dialogul social cu organele statului, sindicatele, cu alţi factori ai societăţii civile.

Sprijină respectarea legalităţii, eticii profesionale şi promovează concurenţa loială.

Colaborează cu asociaţii sau federaţii similare din ţară şi din străinătate.

Facilitează relaţiile atât între membrii asociaţiei, cât şi ale acestora cu alte organizaţii.

Oferă membrilor săi informaţii tehnice, economice, de marketing şi date statistice necesare producţiei şi comercializării produselor în ţară şi în străinătate.

Transmite membrilor săi informaţii de actualitate privind manifestările expoziţionale în domeniu, interne şi externe.

Organizează participarea membrilor la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale, în condiţiile acordării unor importante facilităţi.

Transmite membrilor săi cererile de oferte comerciale interne şi externe primite de APMR, contribuind astfel la stimularea producţiei.

Participă în structurile de coordonare, gestionare şi realizare a programelor cu Uniunea Europeană şi Uniunea Europeană a Mobilei.

Transmite membrilor săi informaţiile ocazionate de proiectele din programele, finanţate de Uniunea Europeană.

Facilitează transferul de experienţă şi informaţii legislative, tehnice sau de conseiere, în special asupra reglementărilor şi programelor comunitare, prin intermediul Puncului de info-service administrat de APMR (ce este conectat permanent cu Uniunea Europeană a Mobilei).

Participă în calitate de partener, alături de instituţii / organizaţii interne şi internaţionale la realizarea proiectelor de pregătire / formare a managerilor, a forţei de muncă, de diagnosticare şi implementare a proiectelor privind protecţia mediului, asigurarea sănătăţii şi securităţii forţei de muncă, calitatea activităţii membrilor şi a producţiei, etc..

Realizează periodic şi transmite gratuit membrilor săi revista MOBILA, cataloage comerciale şi buletine informative lunare.

Realizează publicaţii de specialitate în domeniu.

Oferă tuturor membrilor săi posibilitatea de a publica în acestea articole şi comunicări.

Oferă tuturor membrilor săi posibilitatea de a beneficia de publicitate gratuită în cadrul Buletinului informativ al APMR, precum şi în cadrul corespondenţei curente a asociaţiei.

Asigură prezenţa activă a asociaţiei şi a membrilor săi în mass-media etc..