Industria Mobilei Proiecte

Adunarea Generală APMR

Consiliul Director al APMR a prezentat raportul de activitate pe anul 2017 și programul de activitate pentru 2018, în Adunarea Generală a Asociației Producătorilor de Mobilă din România, care a avut loc la data de 25 aprilie.  Membrii Adunării Generale a APMR au fost informați despre fiecare demers pe care Consiliul Director al Asociației l-a făcut pentru buna funcționare a acestui sector economic al României.

Au fost dezbătute problemele cu care se confruntă industria mobilei

S-a concluzionat că problemele cu care se confruntă industria de mobilă sunt determinate, în special, de majorarea prețului la masa lemnoasă cu cca 30-40%, de lipsa materiilor prime de calitate corespunzătoare, de neaplicarea legislației prevăzute în Codul Silvic, de lipsa forței de muncă calificată, de creșterea prețului la carburanți, dar și de lipsa finanțărilor cu  fonduri europene.

În anul 2017, activitatea industriei mobilei a fost grav afectată mai ales de lipsa materiei prime lemnoase de calitate, în cantitățile solicitate de operatorii economici producători de mobilă. Creșterea exagerată a prețului lemnului, din ultimii ani, a determinat și o scădere accentuată a profitabilității unor firme, intrarea în dificultate financiară a altora și chiar încetarea activității curente pentru unele companii.

În ciuda problemelor, industria mobilei își aduce major contribuția la echilibrarea balanței comerciale a țării

Creșterea producției de mobilă în anul 2017 față de 2016, a fost de numai 0,9% și a exportului, de 1,7% , creșteri mult mai mici decât în anii anteriori. Valoarea producției industriale în anul 2017 a fost de 2,5 miliarde de euro, din care 86,4% a ajuns la export, cu pondere mai mare în țări precum: Germania (18,2%), Franța (14,4%), Italia (10,7%), Cehia (8,5%), Olanda (6,2%), Marea Britanie (5,2%), Spania (3,4%), Belgia (3,4%).

Datele statistice publicate de Institutul Național de Statistică, pentru anul 2017 evidențiază că industria mobilei a generat un sold pozitiv export-import de 1,55 miliarde de euro,  fiind al doilea sector industrial după industria auto cu balanța comercială excedentară.

În anul 2017, România a exportat mobilă în valoare de 2,2 miliarde de euro și a importat mobilier în valoare de 661,8 milioane de euro, aducând o contribuție importantă la echilibrarea balanței comerciale a țării.

Creșteri importante ale exportului de produse s-au înregistrat în Polonia 47,4%, Federația Rusă 31,6%, Moldova 29,4%, Spania 24,3%, Olanda 15,6%, Belgia 10,5%, dar surprinzător este faptul că în principalele țări de destinație exportul s-a diminuat. S-au înregistrat reduceri ale exportului de mobilă în : Germania – 5,2%, Italia – 5,8%, Austria – 16,0%, Marea Britanie – 18,4%, Ucraina – 21,8 %, SUA -11,4%, Serbia -9,7%.

Remarcăm faptul că în cursul anului 2017 importul s-a majorat la total mobilier cu 8,8%, creșteri mai importante cu 14,3% înregistrându-se la poziția tarifară de „alt mobilier”. Cel mai mare import de mobilă s-a realizat din Polonia 26,8%, din Italia 10,6% , din Germania 9,3%, din China 9,3%, din Turcia 7,0% și din Ungaria 5,0%.

Dezvoltarea durabilă a industriei mobilei

APMR acționează constant pentru dezvoltarea durabilă a industriei mobilei, conform direcțiilor principale cuprinse în documentul programatic și de lucru Strategia industriei mobilei din România pentru anii 2015-2020:

 • Consolidarea și promovarea brand-ului sectorial pe piața internă
 • Conștientizarea și atragerea atenției consumatorilor români asupra produselor autohtone
 • Încurajarea creării de canale de vânzare pe piața internă
 • Susținerea educației și formării resurselor umane
 • Îmbunătățirea accesibilității prin investiții în infrastructura de transport
 • Optimizarea gestionării durabile a pădurilor și protecției mediului
 • Stimularea inițiativelor de inovare industrială
 • Încurajarea companiilor de a se moderniza spre design propriu
 • Valorificarea avantajelor competitive ale producătorilor de mobilă
 • Sprijinirea asociativității pentru producătorii de mobilă
 • Susținerea creșterii valorii adăugate pentru producția de mobilier

APMR a asigurat o prezență constantă industriei mobilei românești în mass media, prin comunicate de presă, articole și interviuri și prin reprezentarea de către membrii Consiliului Director al APMR în cadrul unor conferințe sau forumuri cu tematică economică. De asemenea, APMR a participat sau a inițiat o serie de conferințe de presă care au atras atenția asupra problemelor și inechităților cu care s-a confruntat sectorul autohton al mobilei pe parcursul anului trecut.

Relațiile cu organisme și instituții externe

În perioada 2015-2017 s-a desfășurat Proiectul Internațional ERGOSIGN finanțat prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene, coordonat de APMR, la care au participat entități din Spania, Polonia, Slovenia si Universitatea Transilvania din Brașov, proiectul finalizându-se în trimestrul patru al anului 2017 cu o platforma de e-learning.

Din luna noiembrie 2016, APMR este partener în proiectul GPP FURNITURE (Achiziții Publice Verzi – Mobila). Proiectul GPP-FURNITURE se desfășoară pe o perioadă de 2 ani (2016-2018), este coordonat de AMUEBLA (Spania) și finanțat de Programul Erasmus+ al UE prin intermediul Agenției Naționale Spaniole Erasmus+. Proiectul creează un parteneriat pentru eco-inovare între 4 țări europene (Bulgaria, Polonia, România și Spania) și implică direct 6 organizații partenere.

De la începutul lunii octombrie 2017, APMR este partener, alături de alți 20 de parteneri din Finlanda, Germania, Grecia, Danemarca, Estonia, Spania, Cipru, Croația, Polonia, Lituania, Ungaria și Italia, în inițiativa L4MS (Logistică pentru IMM-urile din Producție), o acțiune inovatoare lansată de Comisia Europeană în cadrul Programului Horizon 2020. L4MS este un accelerator pentru IMM-urile din producție interesate în automatizarea logisticii din propria fabrică. Scopul acestuia este impulsionarea capacității de producție și a profiturilor IMM-urilor și a firmelor europene cu capitalizare medie din producție. Acțiunea este orientată către reducerea costurilor și lansarea unor soluții modulare și de dimensiuni mici de automatizare a logisticii din fabricile cu profil de producție din toate domniile, inclusiv mobilă. Mai multe detalii se pot afla pe L4MS.eu.

 

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu