Proiecte

Seminar regional de lucru al partenerilor de dialog social la Slănic Moldova – Comunicat de presă

Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului ( FSLIL) a organizat în staţiunea Slănic Moldova, jud. Bacău, în perioada 14-15.09.2012, două seminarii de lucru privind„Promovarea iniţiativelor comune în domeniul ocupării şi incluziunii sociale, în cadrul comisiilor de dialog social teritoriale din industria lemnului în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est”.

Evenimentul a făcut parte din proiectul „Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului” cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!” ID 93/3.3/S/50253 axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”.

Proiectul este implementat de FSLIL, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Federaţia Europeană din Construcţii şi Prelucrarea Lemnului (EFBWW), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului Industria Mobilei (CSSEPLIM). La cele două seminarii au participat 60 de salariaţi membri ai grupului ţintă din proiect, invitaţi din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi Uniunea Judeţeană a Sindicatelor CNSLR-Frăţia Bacău.

În deschiderea seminariilor dl. Vasile Bădica, Preşedintele FSLIL şi manager de proiect, a precizat că cele două seminarii fac parte din seria celor 10 acţiuni ce îşi propun abordarea de probleme specifice economiei regiunii de dezvoltare Nord-Est, importanţa dialogului social al partenerilor sociali din industria lemnului şi în final a prezentat, în sinteză, „Manualul de dialog social din industria lemnului”.

În continuarea programului celor două seminarii de lucru dl. Marian Chivu – expert pentru Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est a făcut o prezentare a structurii de organizare şi funcţionare a Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est, caracteristici demografice generale la nivelul regiunii, situaţia socio-economică, analiza activităţii sectoarelor economice, sectorul lemn în regiunea Nord-Est, oportunităţi pentru îmbunătăţirea activităţii din domeniul economic şi social cât şi analiza SWOT a regiunii.

În cadrul materialului suport au fost prezentate propuneri privind dezbaterea şi promovarea dialogului social la nivelul instituţiilor locale.

Dl. Gheorghe Huluţă – expert – Preşedintele Uniunii Judeţene a Sindicatelor, Filiala CNSLR-Frăţia Bacău a prezentat tema: Dialogul social tripartit şi bipartit atât la nivel local cât şi naţional, importanţa participării organizaţiilor sindicale, patronale şi ONG – urile reprezentante ale societăţii civile în cadrul comisiilor de dialog social la nivelul instituţiilor administraţiei locale. Expunerea a fost urmată de dezbateri practice privind organizarea şi funcţionarea dialogului social la nivelul întreprinderilor, municipiilor şi judeţelor.

La finalul programului, în cadrul Atelierului de lucru coordonat de Dan Anghel – expert/consilier juridic s-au ridicat numeroase întrebări pe temele prezentate de experţi şi totodată s-a completat chestionarul care a cuprins întrebări practice cu privire la dialogul social şi aprecieri privind desfăşurarea celor două seminarii. În acelaşi timp s-au distribuit materiale suport ale acestora precum şi Manualul dialogului social de bune practici din industria lemnului.

Pentru informaţii suplimentare legate de proiect, contactaţi: Vasile Bădica, manager de proiect, la tel.: 0744.340.460; FSLIL tel: 021.316.88.72; fax: 021.312.89.64; e-mail: fslil[at]yahoo.com. Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.fseromania.ro

Seminar Regional Slanic Moldova (2)

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu