Proiecte

Despre iniţiative comune în dialogul social – Seminarii regionale de lucru la Ocna Şugatag – Comunicat de presă

Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) a organizat la Hotel Salina, în statiunea Ocna Şugatag, jud. Maramureş, în zilele de 26 şi 27 octombrie 2012, două seminarii pentru „Promovarea iniţiativelor comune în domeniul ocupării şi incluziunii sociale, în cadrul comisiilor de dialog social teritoriale din industria lemnului în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est”.

Acţiunea face parte din proiectul „Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului” cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!” ID 93/3.3/S/50253, axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”.

Au participat salariaţi membri ai grupului ţintă din proiect, invitaţi din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest şi Uniunile Judeţene a Sindicatelor CNSLR-Frăţia Maramureş, Bacău şi parteneri din proiect Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

Sesiunile de instruire au fost deschise de dl. Vasile Bădica, Preşedinte F.S.L.I.L. şi manager de proiect, care a prezentat auditoriului cadrul celor două acţiuni. Ambele seminarii au fac parte dintr-o serie de 10 acţiuni ce îşi propun prezentarea de probleme specifice Agenţiei Regionale de Dezvoltare Nord-Vest. Vorbitorul a subliniat totodată importanţa pregătirii partenerilor sociali din industria lemnului în cadrul dialogului social şi a prezentat materialele suport ale seminariilor de lucru şi Manualul de dialog social din industria lemnului.

În continuarea programului celor două seminarii de lucru dl. Marian Chivu, expert pentru Agenţia de Dezvoltare Regională, a descris şi a prezentat structura de organizare şi funcţionare a Regiunii de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cu caracteristicile proprii regiunii privind structura pieţei muncii, a şomajului, formării profesionale, măsuri active privind îmbunătăţirea activităţii din domeniul economic şi social din industria lemnului, analiza activităţii sectorului lemn în regiunea Nord-Vest, analiza SWOT, puncte tari, puncte slabe şi oportunităţi.

Dl. Ghiorghe Huluţă, expert în cadrul proiectului, a prezentat tema „Dialogul social tripartit şi bipartit atât la nivel local, cât şi naţional şi importanţa participării organizaţiilor sindicale, patronale şi a altor ONG-uri în cadrul Comisiilor de dialog social la nivelul instituţiilor administraţiei centrale şi locale”.

La finalul seminariilor, Atelierul de lucru coordonat de Dan Anghel, expert / consilier juridic a cerut participanţilor să intre în dialog şi să ridice întrebări pe temele prezentate de experţi. Totodată s-a completat chestionarul care a cuprins întrebări practice cu privire la dialogul social şi aprecieri privind organizarea şi desfăşurarea acestuia.

Proiectul este implementat de FSLIL, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Federaţia Europeană din Construcţii şi Lemn (EFBWW), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului Industria Mobilei (CSSEPLIM).

În cadrul seminariilor s-au distribuit materiale suport pentru lucrări, precum şi Manualul de dialog social din industria lemnului.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la proiect, contactaţi: Vasile Bădica, Manager Proiect, tel.: 0744.340.460; FSLIL tel.: 021.316.88.72; fax: 021.312.89.64; e-mail: fslil[at]yahoo.com .

Seminar Ocna Sugatag (2)

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu