Proiecte

Dialog social la Sinaia – Dezvoltarea dialogului social la nivel de regiuni

În zilele de 24 şi 25 mai 2013, Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) a organizat, la Hotel Cota 1400 din Sinaia, ultimele două seminarii din cadrul proiectului „Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”.

La seminarii au participat peste 70 de persoane, membri ai grupului ţintă şi invitaţi din partea sindicatelor din industria lemnului, Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România, Asociaţiei Forestierilor din România şi Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

Experţii Conf. Univ. Dr. Marian Chivu şi Ghiorghe Huluţă, expert dialog social, au prezentat în cadrul seminariilor „Planurile teritoriale de acţiune pentru promovarea dialogului social la nivelul regiunilor de dezvoltare economică: Sus, Vest şi Bucureşti Ilfov”

Temele prezentate s-au axat în principal pe activitatea industriei lemnului la nivelul regiunilor menţionate, între care: participarea industriei lemnului la PIB-ul regiunilor de dezvoltare, numărul salariaţilor la nivel naţional comparativ cu cel al regiunilor, numărul societăţilor comerciale, precum şi preocupări ale organismelor regionale în domeniul ocupării şi incluziunii sociale.

În cadrul Atelierelor de lucru au avut loc dezbateri pe tema organizării dialogului social la nivel regional, desprinzându-se nevoia organizării comisiilor de dialog şi la nivelul Regiunilor de dezvoltare, din care să facă parte sindicatele şi patronatele.

DSC03077

Seminariile s-au finalizat prin instruirea liderilor de sindicat şi a responsabililor regiunilor de dezvoltare privind prezentarea, diseminarea şi distribuirea Planurilor Teritoriale de Acţiune pentru Promovarea Dialogului Social.

În cadrul întâlnirii s-a cerut atât liderilor de sindicat, cât şi membrilor grupului ţintă să participe activ la acţiunile de Combatere a Muncii la Negru, cu deosebire în societăţile comerciale din exploatările forestiere.

Evenimentele au făcut parte din proiectul „Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului” co-finanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!” ID 93/3.3/S/50253 axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”.

Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Construcţii ş Lemn (European Federation of Building and Wood Workers – EFBWW), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

DSC02998

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu