Proiecte

Schimb transnaţional de bune practici şi expertiză la Copenhaga

Schimb transnaţional de bune practici şi expertiză la Copenhaga

În perioada 2-6 aprilie 2013 o delegaţie a FSLIL, compusă din reprezentanţi ai partenerilor sociali şi experţi din cadrul proiectului POSDRU 93/3.3/S/50253 a efectuat o vizită de bune practici pe tema dialogului social la Copenhaga.

Acţiunea a fost organizată în parteneriat cu EFBWW, partener în proiectul ID 50253, cofinanţat din Fondul Social European, cu sprijinul Fagligt Fælles Forbund (3F) Danemarca, prin POSDRU 2007-2013 Investeşte în oameni!

Schimbul de bune practici este ultimul dintr-o serie de trei evenimente organizate în cadrul proiectului cu scopul de a identifica cele mai bune practici şi metode de acţiune în scopul creşterii nivelului de implicare a partenerilor sociali pentru promovarea şi dezvoltarea dialogului social.

Delegaţia română, formată din 13 reprezentanţi ai sindicatelor şi experţi din proiect, a vizitat cu această ocazie şcoala sindicală 3F Smålandshavet, prilej cu care d-na Lone Warburg, director, a prezentat contribuţia şcolii sindicale la pregătirea reprezentanţilor salariaţilor în domeniul dialogului cu partenerii sociali.

Delegaţiei române i-au fost prezentate în cadrul vizitei: organizarea dialogului social la nivel naţional în Danemarca şi metode şi tehnici de negociere a contractelor colective de muncă. Specialiştii români au vizitat întreprinderile de prelucrare a lemnului şi mic mobilier Junckers şi Biure Hansile, unde s-au purtat discuţii cu reprezentanţi ai administraţiei şi salariaţilor, din aceste discuţii reieşind că dialogul permanent între parteneri este cea mai bună cale de rezolvare a divergenţelor şi de evitare a conflictelor. Ca urmare a unei bune colaborări între partenerii sociali, la nivelul celor două întreprinderi nu au fost înregistrate conflicte de muncă în ultimii 20 de ani.

La sediul federaţiei Fagligt Fælles Forbund (3F) a avut loc un seminar în cadrul căruia d-nii Mads Andersen, preşedinte sectorul industrial, Flemming Andersen, vicepreşedinte sectorul industrial, şi Hans Dangaard au prezentat structura de organizare a Federaţiei Unite a Lucrătorilor Danezi (3F), cum este organizat dialogul social la nivelul federaţiei şi procedurile de negociere a Contractului Colectiv de Muncă la nivelul sectorului industrial. Seminarul a creat cadrul necesar pentru un dialog util între partea română şi cea daneză, iar întrebările reciproce cărora le-a dat naştere au vizat în special nivelul veniturilor sociale, vârsta de pensionare şi şomajul.

Programul de lucru şi modul de desfăşurare a acţiunii au fost foarte interesante pentru delegaţia română, însă ambele părţi s-au arătat în final interesate de dezvoltarea şi consolidarea schimbului transnaţional de bune practici şi expertiză, în vederea menţinerii şi dezvoltării parteneriatelor.

Informaţii suplimentare privind desfăşurarea schimbului de bune practici la nivel european şi conţinutul proiectului, se pot obţine la FSLIL la: 021.316.88.72, 021.316.88.37 | fax: 021.312.89.64 | e-mail: fslil@yahoo.com

• Schimb transnaţional de bune practici şi expertiză la Copenhaga

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu