Proiecte

Seminar regional de lucru la Herculane

Seminar regional de lucru la Herculane

Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) a organizat în perioada 22-23.03.2013, la Hotelul Diana din staţiunea Herculane, jud. Caraş-Severin, al VIII-lea seminar de lucru pentru „Promovarea iniţiativelor comune în domeniul ocupării şi incluziunii sociale, în cadrul comisiilor de dialog social teritoriale din industria lemnului în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia”.

Evenimentul face parte din proiectul „Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”, implementat de FSLIL, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu EFBWW, APMR, Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM) şi cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul POSDRU 2007-2013 „Investeşte în oameni!” ID 93/3.3/S/50253, axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”.

La seminar au participat 30 de salariaţi, membri ai grupului ţintă, invitaţi din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Uniunea Judeţeană a Sindicatelor CNSLR – Frăţia.

Dl. Vasile Bădica, Preşedintele FSLIL şi managerul proiectului, a deschis seminarul, subliniind importanţa dialogului social între partenerii sociali din industria lemnului şi prezentând auditoriului o sinteză a Manualului de dialog social în industria lemnului.

DSC02621

Subiectele abordate în cadrul seminarului au fost variate – economice, demografice, sociale şi juridice – şi în strânsă legătură cu tema proiectului.

Dl. Marian Chivu, expert ADR Sud-Vest Oltenia, a prezentat structura de organizare şi funcţionare a Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, caracteristicile demografice generale la nivelul regiunii, situaţia socio-economică şi analiza sectoarelor economice, cu accent pe sectorul de prelucrare a lemnului din Regiunea Sud-Vest Oltenia, precum şi oportunităţile pentru îmbunătăţirea activităţii din domeniile economic şi social şi analiza SWOT (analiza detaliată pe puncte tari – puncte slabe – oportunităţi – ameninţări) a regiunii.

În materialul suport pentru desfăşurarea seminarului au fost prezentate propuneri privind dezbaterea şi promovarea dialogului social la nivelul instituţiilor locale.

Dl. Ghiorghe Huluţă, expert din partea Uniunii Judeţene a CNSLR-Frăţia, a prezentat tema: Dialogul social bipartit şi tripartit atât la nivel local, cât şi naţional, importanţa participării organizaţiilor sindicale, patronale şi organizaţiilor reprezentative ale societăţii civile în cadrul comisiilor de dialog social la nivelul instituţiilor administraţiei locale. Expunerea a fost urmată de dezbateri cu participanţii la seminar privind organizarea şi funcţionarea dialogului social la nivelul întreprinderilor, municipiilor şi judeţelor.

Partea finală a Atelierului de lucru a fost coordonată de dl. Dan Anghel, expert / consilier juridic, şi a fost rezervată exclusiv dialogului cu participanţii la atelier, care au adresat direct organizatorilor şi experţilor prezenţi întrebări legate de temele prezentate în cursul seminarului. Participanţii au completat un chestionar de feed-back în legătură cu dialogul social, precum şi aprecieri şi sugestii privind desfăşurarea seminarului.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi FSLIL: Bădica Vasile, manager proiect – tel: 0744.340.460 sau 021.316.88.72 | fax: 021.312.89.64 | e-mail: fslil@yahoo.com

IMG_0223

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu