Bune practici

APMR sesizează ARACIS asupra neadaptării programei de învățământ la necesitățile actuale ale industriei mobilei

Asociația Producătorilor de Mobilă din România (APMR) este preocupată de situația forței de muncă din sectorul industriei de prelucrare a lemnului care, alături de aprovizionarea cu materie primă, reprezintă un punct sensibil în asigurarea dezvoltării acestui sector competitiv. În acest sens, APMR a adresat o scrisoare Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), prin intermediul căreia a atras atenția că industria lemnului și în special industria mobilei se află într-o criză din ce în ce mai accentuată atât în ceea ce privește forța de muncă pregătită prin învățământul profesional, cât și în privința personalului cu studii superioare pregătit la unica facultate de profil din România, Facultatea de Ingineria Lemnului din cadrul Universității Transilvania din Brașov.

DSC05548

Aurica Sereny, președinte APMR: „Scopul prezentei scrisori este de a vă prezenta observațiile făcute de către producătorii de mobilă și propunerile acestora pentru a îmbunătăți situația actuală din învățământul superior de profil. Pe lângă faptul că, de-a lungul ultimilor ani, s-a constatat o scădere a numărului candidaților înscriși și implicit a absolvenților de facultate (este vorba de Facultatea de Ingineria Lemnului), atât producătorii de mobilă, cât și absolvenții de facultate, au semnalat faptul că în programa de învățământ ponderea disciplinelor aplicative privind pregătirea tehnică și practică este prea mică și nu permite însușirea corespunzătoare a noilor tehnologii din ce în ce mai avansate. După consultări cu conducerea Facultății de Ingineria Lemnului din Brașov, APMR și membrii săi consideră că una din cauze este programa de învățământ a Facultății de Ingineria Lemnului, mai exact modul de structurare a planurilor de învățământ impus de standardele ARACIS și anume ponderea prea consistentă a disciplinelor fundamentale (teoretice) în dauna disciplinelor aplicative – de domeniu și de specialitate. Având în vedere cele menționate și faptul că membrii APMR au cerut mai puține discipline teoretice și mai multe discipline cu caracter practic, aplicativ, soluția pe care o propunem este micșorarea cuantumului disciplinelor fundamentale până undeva la un minim de 12%, a cuantumului disciplinelor de domeniu până la un minim de 25%, cu o mărire corespunzătoare a cuantumului disciplinelor de specialitate, până la minimum 45%.  Aceste modificări sunt pe deplin justificate având în vedere specificul profesiilor din această industrie și mai ales necesitățile pieței muncii, necesități cunoscute cel mai bine de către patronatul din industria mobilei.”

Vă prezentăm integral SCRISOAREA APMR către ARACIS:

Scrisoare catre ARACIS – partea 1

Scrisoare ARACIS - partea I

Scrisoare catre ARACIS – partea a 2-a

Scrisoare ARACIS - partea a II-a

Despre autor

APMR

Adaugă un comentariu